Werken met werkgestraften

Reclassering Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van werkstraffen. Interesse om werkgestraften te plaatsen binnen uw gemeente, bedrijf of organisatie? Lees dan verder.

Een werkstraf is een straf waarbij de rechter of het Openbaar Ministerie iemand verplicht een aantal uren zinvol en onbetaald werk te verrichten. Meestal werken werkgestraften voor non-profitorganisaties, zoals ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Of voor gemeenten en Staatsbosbeheer, bijvoorbeeld in de plantsoenendienst. 

Bedrijven of instellingen die werkgestraften inzetten, krijgen hiervoor niet betaald. Daar staat tegenover dat ze de werkgestrafte ook niet hoeven te betalen voor het werk dat hij of zij verricht. Ook voor de werkgestrafte heeft een werkstraf voordelen. Zo kan de werkstraf een eerste stap naar een reguliere baan zijn. Ook doen mensen vaak werkritme op en leren ze werknemersvaardigheden.

Wettelijke criteria voor werkstrafprojecten

Als u interesse heeft om te werken met werkgestraften, dan toetsen wij of uw organisatie of het project aan de wettelijke criteria voor werkstrafprojecten voldoet.

Zo mag er geen sprake zijn van het bezetten van arbeidsplaatsen in de reguliere arbeidsmarkt. Ook moet het werk zoveel mogelijk een publiek doel dienen en zinvol zijn. Een contactpersoon die ter plaatse verantwoordelijk is voor de gang van zaken rond het verrichten van de taakstraf, is een andere voorwaarde. Daarnaast kunnen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. 

Voldoet u aan alle criteria? Dan dragen wij u voor bij het Openbaar Ministerie. Na instemming bent u officieel projectplaats voor de uitvoering van werkstraffen. De samenwerkingsafspraken leggen we vast in een overeenkomst. 

Een werkgestrafte plaatsen

Tijdens een intakegesprek met de werkgestrafte bekijkt Reclassering Nederland op welke projectplaats een werkgestrafte de beste kans van slagen heeft. Wij kijken naar de motivatie en mogelijkheden van de dader en die van het project. Willen wij een werkgestrafte bij u plaatsen, dan nemen wij contact op. 

Is er wederzijds interesse? Dan organiseren wij een kennismakingsgesprek met u, de werkgestrafte en een medewerker van de werkstrafunit. De afspraken die we in dit gesprek met de werkgestrafte maken, leggen we vast in een Overeenkomst Werkstraf. 

Na de kennismaking

Mocht u na het kennismakingsgesprek bezwaar hebben tegen de komst van de werkgestrafte, dan kunt u dit kenbaar maken. De plaatsing gaat dan niet door. Als er sprake is van een match, dan gaat de werkgestrafte aan de slag bij uw organisatie. Gedurende de uitvoering van de werkstraf zal Reclassering Nederland regelmatig contact opnemen of langskomen om te kijken hoe de werkstraf verloopt. Ook zijn wij uiteraard goed bereikbaar voor vragen of bij calamiteiten.

Verantwoordelijk voor de begeleiding van werkgestraften

Als organisatie bent u verantwoordelijk voor de begeleiding van de werkgestrafte. Een nauwkeurige registratie van de gemaakte uren hoort daarbij. Reclassering Nederland controleert periodiek of de werkstraf conform afspraak wordt uitgevoerd. 

Risicobeheersing

De werkgestrafte is door Reclassering Nederland verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en ongevallen. Mocht er een ongeval plaatsvinden dan is uw bedrijf of instelling niet aansprakelijk, mits de werkzaamheden zijn verricht volgens de regels van de Arbowet.

Meer informatie

Heeft uw organisatie of gemeente interesse om te werken met werkgestraften? Bespreek dan samen met Reclassering Nederland uw wensen en mogelijkheden. Neem daarvoor contact op met een reclasseringslocatie bij u in de buurt en vraag naar de projectcoördinator van de werkstrafunit of gebruik het aanmeldformulier.

02:11

Reclassering: Te weinig plekken voor uitvoeren van werkstraf