Veelgestelde vragen BB

veelgestelde vragen Bureau Buitenland

Hoe weet ik of iemand in buitenlandse detentie verblijft?

Wanneer officieel niet bekend is of iemand in het buitenland is gearresteerd, kunt u contact opnemen met de afdeling DCM/CA van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op telefoonnummer +31 (0)70 – 348 47 70. U kunt uw vraag en/of informatie doorgeven, waarna het ministerie de ambassade of het consulaat opdracht geeft om navraag te doen.

Hoe word ik contactpersoon?

De gedetineerde kiest zelf één of meerdere contactpersonen. Dit geeft hij of zij aan op het reclasseringsformulier. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken mag alleen informatie verstrekken aan contactpersonen die door de gedetineerde als zodanig zijn aangewezen. De gedetineerde kan een contactpersoon alleen wijzigen via de ambassade of het consulaat in het land van detentie.

Hoe vind ik een advocaat in het buitenland?

In veel landen krijgt een gedetineerde na zijn arrestatie een (pro-deo) advocaat toegewezen. Vaak vraagt een toegewezen advocaat extra geld voor juridische bijstand. Het is niet verplicht een advocaat extra te betalen. In het buitenland komt het vaker voor dat advocaten afspraken niet nakomen en zich onvoldoende inzetten voor de verdediging. Dit kan aanleiding zijn om een andere advocaat te zoeken. 

Hoe kom ik aan een detentieverklaring?

Soms moet een contactpersoon aantonen dat een gedetineerde daadwerkelijk gedetineerd is in het buitenland. Schuldeisers willen graag een officiële detentieverklaring zien. U of de contactpersoon kan met een detentieverklaring of contactpersonenbrief van Buitenlandse Zaken aantonen dat de gedetineerden vastzit in een buitenlandse gevangenis. Is er geen contactpersoon van Buitenlande Zaken dan kan Bureau Buitenland meestal een detentieverklaring afgeven.

Wat houdt nazorg bij een gemeente in?

Als de gedetineerde terugkeert naar Nederland, moet er veel geregeld worden in de gemeente waar hij of zij stond ingeschreven. Het is prettig als de gedetineerde daar hulp bij krijgt. Daarom is er nazorg. Om in aanmerking te komen voor nazorg moet de gedetineerde daar schriftelijk mee instemmen op het reclasseringsformulier. Alleen dan kan Bureau Buitenland de gedetineerde aanmelden voor nazorg in de gemeente waar hij of zij vóór de detentie stond ingeschreven.

De gemeente ondersteunt onder andere bij:

  • verkrijgen van identiteitspapieren
  • verkrijgen van een inschrijfadres
  • zoeken naar noodopvang (in geval van dakloosheid)
  • verwijzen naar schuldhulpverlening
  • verwijzen naar hulp voor psychosociale problemen 
Is er hulp op Schiphol?

Keert de gedetineerde terug naar Nederland via Schiphol en kan hij of zij nergens terecht? Dan kan de gedetineerde terecht bij de volgende organisaties;

 

 

Waar vind ik informatie over een (verlopen) verblijfsvergunning?

Wanneer een gedetineerde terugkeert in Nederland is het heel belangrijk dat hij of zij beschikt over een geldige verblijfsvergunning. Het kan zijn dat een verblijfsvergunning verlopen is. Meer informatie over een legaal verblijf in Nederland is te vinden op de website van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND): www.ind.nl