Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
reclasseringsmedewerker schrijft een rapport op de computer

Advies van de reclassering

De reclassering adviseert de rechter of officier van justitie over verdachten en daders.

Word je verdacht van een strafbaar feit? Dan komt jouw zaak vaak voor de rechter of doet de officier van justitie een uitspraak. Zij kunnen aan Reclassering Nederland vragen hen daarbij te adviseren. Dit noemen we een reclasseringsadvies.

De rechter, de gevangenis of de officier van justitie geeft de reclassering de opdracht om een advies over jou uit te brengen. Ook kan de reclassering zelf bepalen om na de aanhouding een reclasseringsadvies te schrijven. In alle situaties schrijft een reclasseringsmedewerker een reclasseringsadvies.

Wanneer brengt de reclassering een advies uit?

De reclassering kan op verschillende momenten in het strafproces een advies over je geven aan justitie. Dat kan:

 • Direct na arrestatie
 • In de gevangenis
 • Voor een schorsing van voorlopige hechtenistijdelijk vrijkomen
 • Voor een rechtszitting of uitspraak door de officier van justitie
 • Voor een voorwaardelijke invrijheidsstellingvrijkomen onder voorwaarden

De reclassering geeft ook advies bij zaken die de officier van justitie snel kan afhandelen. Dit type zaken noemen we ZSM, wat staat voor Zorgvuldig, Snel en op Maat. We brengen dan vaak binnen een paar uur of een paar dagen advies uit.

Op de pagina Soorten advies leggen we elk type advies verder uit.

Hoe maakt de reclassering het advies?

Om dat advies te kunnen schrijven, doet de reclasseringsmedewerker het volgende:

 • Doornemen van de over jou bekende gegevens bij justitie.
 • Luisteren naar je verhaal.
 • Gesprekken voeren met mensen uit je omgeving, zoals je begeleider bij een zorginstelling, werk, school of familie.

Dan schrijft de reclasseringsmedewerker een advies voor justitie. Wij kunnen verschillende zaken adviseren:

Een reclasseringsadvies is altijd passend voor jou in jouw situatie. In een advies kunnen bijzondere voorwaarden staan. Dit zijn voorwaarden die je van justitie kunt krijgen. Ze helpen je bij het werken aan een positieve gedragsverandering.

De reclassering doet wat nodig is

De reclassering onderzoekt wat de kans is dat je (weer) een strafbaar feit pleegt. Dat doen we bijvoorbeeld het het hulpmiddel RISC. En wat ervoor nodig is om dit te voorkomen. Het doel is om te doen wat nodig is voor een leven zonder strafbare feiten. Dat kan een gebiedsverbod zijn of een verbod op alcohol of drugs. Maar ook het oplossen van schulden, het volgen van een training of het oplossen van relatieproblemen.

We kijken daarbij ook naar positieve zaken in je leven die kunnen helpen bij een leven zonder strafbare feiten. Denk aan een opleiding, werk of een goede relatie met belangrijke mensen in je leven.

Waaruit bestaat het advies?

Het reclasseringsadvies bestaat uit:

 • Jouw beeld van wat er is gebeurd.
 • De situatie waarin het is gebeurd.
 • Een omschrijving van je persoonlijke situatie.
 • Een inschatting van de kans dat je opnieuw een strafbaar feit pleegt.
 • Een advies over wat nodig is om te voorkomen dat je opnieuw een strafbaar feit pleegt.

De reclassering houdt zich niet bezig met de vraag of je schuldig bent. Maar als je tijdens het gesprek met ons bekent dat je het strafbare feit hebt gepleegd, nemen we dat op in het rapport. En we melden het bij justitie. Wij beslissen niet welke straf je krijgt. Daarover beslist justitie. Wel kunnen we hierover advies geven. Daarin staan ook mogelijke maatregelen om te voorkomen dat je weer strafbare feiten pleegt.

Wat is de kans dat je (weer) een strafbaar feit pleegt? En: wat is ervoor nodig om dit te voorkomen?

Waarom helpt het om mee te werken?

Het is in jouw voordeel om mee te werken aan het advies van de reclassering. Je hebt dan namelijk de grootste kans dat de rechter voor het oordeel bouwt op alle informatie die beschikbaar is. Ook als je niet meewerkt, kunnen wij een advies geven. Dat doen wij dan met (dossier)informatie.

Meer over reclasseringsadvies