Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
Hand op een computermuis.

Advies: verdiepend onderzoek

Om een goed advies te kunnen geven aan de rechter of officier van justitie, laten we soms verdiepend onderzoek uitvoeren.

De reclassering heeft soms meer informatie over jouw karakter nodig om tot een goed advies te komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een vermoeden is van psychische problemen. Om hier achter te komen, kunnen we een verdiepend onderzoek laten uitvoeren. De rechtbank kan ook adviseren jou ‘pro Justitia’ te laten onderzoeken.

Problemen beter begrijpen

De reclassering kan verdiepend onderzoek doen om jouw problemen beter te begrijpen. Of om het risico in te schatten dat je opnieuw de fout in gaat. Uit het onderzoek worden ook mogelijkheden voor een behandeling duidelijk.

Een verdiepend onderzoek kan bestaan uit:

  • persoonlijkheidsonderzoek
  • onderzoek naar psychiatrische problemen
  • intelligentieonderzoek (IQ-test)
  • onderzoek naar de invloed van verslavingsproblemen op crimineel gedrag

De reclassering geeft een gedragsdeskundige, een psycholoog of psychiater opdracht om het onderzoek te doen. Deze stuurt de resultaten naar jouw reclasseringsmedewerker. In het verslag van de gedragsdeskundige staan de problemen. Is behandeling noodzakelijk? En zo ja, welke behandeling? Denk aan zorg in een kliniek, zorg op afstand of wonen onder begeleiding. Ook staat in het onderzoek hoe lang de behandeling waarschijnlijk duurt. En hoe groot de invloed is op je leven. Meer hierover lees je op de pagina over forensische zorg.

Pro Justitia-onderzoek

Een pro Justitia-onderzoek is een zelfstandig onderzoek door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) in opdracht van justitie. In dit onderzoek wordt jouw psychische welzijn onderzocht. Deze onderzoeken kunnen in een kliniek (‘klinisch’) of daarbuiten (‘ambulant’) gebeuren.

Ambulant onderzoek

Een ambulant onderzoek houdt in dat je een gesprek hebt met de rapporteur. Dat gesprek is in de gevangenis of op een andere plek. Het NIFP zet hiervoor een forensisch gedragsdeskundige in. Dat noemen we de pro Justitia-rapporteur. Dit is een psychiater of een psycholoog die is aangesloten bij het Nederlands Register voor Gedragsdeskundigen (NRGD).

De rapporteur stelt een pro Justitia-rapport op. In het rapport wordt een algemeen beeld van jou gegeven. Ook maakt de rapporteur een inschatting van de kans op herhaling van de misdaad. En deze geeft een advies voor behandeling.

Klinisch onderzoek

Bij een klinisch onderzoek word je opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Daar observeren zij jou 7 weken. Deze observatiekliniek is ook onderdeel van het NIFP.