Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
reclasseringsmedewerker schrijft een rapport op de computer

Advies: RISC

Met RISC onderzoeken we wat het risico is dat iemand opnieuw een strafbaar feit pleegt.

De RISC is een risicotaxatie- en adviesinstrument van de reclassering. Het is de basis van reclasseringsadviezen in alle fasen van het strafproces. Bijvoorbeeld bij een voorgeleiding aan de rechter-commissaris, rechtszitting, penitentiair programma, tbs of voorwaardelijke invrijheidstelling.

Met de RISCRISC staat voor Recidive Inschattings Schalen onderzoeken we wat het risico is op herhaling. En geven we advies over bijzondere voorwaarden. In de RISC staan ook vragen die helpen om te werken met oog voor het slachtoffer. Ook zitten er hulpmiddelen in die de reclassering kan gebruiken bij zeden, geweld in de relatie en gewelddadig extremisme.

Risico op herhaling inschatten

De OXREC is een onderdeel van de RISC. Dit hulpmiddel helpt de reclasseringswerker bij het maken van een gestructureerd professioneel oordeel: het reclasseringsoordeel. De OXREC berekent wat het risico op herhaling van strafbaar (gewelddadig) gedrag is. De University of Oxford heeft dit hulpmiddel ontwikkeld. In 2017 is het goedgekeurd om te gebruiken in Nederland. De goedkeuring kwam door gegevens van:

  • het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)
  • de drie reclasseringsorganisaties in Nederland (3RO)

De OXREC gaat uit van de relatie tussen kenmerken van personen en gegevens over herhaling van strafbaar gedrag. Het geeft een schatting voor het risico op herhaling van groepen personen met kenmerken.

Naast de OXREC maakt de reclassering een inschatting van het recidiverisico in een bepaalde zaak, een inschatting over de persoon; het reclasseringsoordeel. Dit reclasseringsoordeel kan dus anders zijn dan het resultaat van de OXREC.

Verdiepende instrumenten

In de RISC zitten nog andere hulpmiddelen die de reclasseringsmedewerker kunnen helpen. Denk aan het maken van een risicoanalyse voor personen die worden verdacht van zeden, geweld in de relatie of gewelddadig extremisme. Ook zit er een hulpmiddel in om te onderzoeken of iemand een licht verstandelijke beperking heeft.

Zeden

Met het hulpmiddel de Static, Stable en Acute (SSA) kan het risico worden voorspeld bij zedendaders dat ze in de toekomst seksueel en gewelddadig gedrag laten zien. De SSA is wereldwijd het meest gebruikte hulpmiddel voor het inschatten van het risico op herhaling bij zedendaders.

Als we een reclasseringsadvies schrijven voor een zedendader, dan maken we vaak gebruik van hulpmiddel de Static-99R. Ook gebruiken we de Stable-2008 en de Acute-2007.

Static-99R
De Static-99R is gemaakt om het risico bij volwassen mannen te voorspellen of ze hun seksuele en gewelddadige gedrag herhalen. De Static-99R maakt gebruik van statische (onveranderbare) onderdelen. Daarvan is wetenschappelijk bewezen dat deze te maken hebben met het risico op herhaling.
Stable-2007
De Stable-2007 meet de stabiel dynamische (veranderbare) risicofactoren van zedendaders. Het hulpmiddel is bedoeld om tijdens een reclasseringstoezicht toe te passen. Het kan gebruikt worden om een (behandel)aanpak vast te stellen en te beoordelen. De Stable-2007 wordt altijd gebruikt in combinatie met de Static-99R.
Acute-2007
De Acute-2007 meet acute dynamische risicofactoren bij zedendaders. Acute dynamische risicofactoren kunnen snel veranderen. Het hulpmiddel is ontwikkeld om toezichthouders te helpen zicht te houden op de acute risico’s. En vast te stellen hoe sterk het risicomanagement moet zijn. De Acute-2007 kan het beste gebruikt worden in combinatie met de Static-99R en de Stable-2007. De scores geven een aanwijzing voor hoe sterk de hulp aan de zedendader moet zijn.

Geweld in de relatie

De RISC heeft ook het instrument B-SAFER. Dit is een hulpmiddel voor het beoordelen van het risico op herhaling van geweld in de relatie. Hierin worden de kenmerken van kwetsbaarheid van het slachtoffer onderzocht. En ook het risico op geweld in de relatie. De B-SAFER leidt niet automatisch tot een inschatting van het risico. De reclasseringsmedewerker gebruikt het voor een gestructureerd professioneel oordeel. En geeft een inschatting van het risico: risico nu, risico later en het risico op extreem ernstig of dodelijk geweld.

Gewelddadig extremisme

De VERA-2R zit ook in de RISC. Hiermee kan het risico op gewelddadig extremisme onderzocht worden. VERA-2R staat voor: Violent Extremism Risk Assesment, Revised. De VERA-2R is het belangrijkste hulpmiddel voor het inschatten van risico’s bij gewelddadig extremisme. Het is een internationaal erkend hulpmiddel van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP) en wordt binnen de strafrechtsketen gebruikt. De VERA-2R helpt bij structuur aanbrengen en beoordelen van informatie.

Licht verstandelijke beperking

De SCIL is een korte lijst vragen. Daarmee kan snel worden bepaald of iemand misschien een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft. Het resultaat van de SCIL geeft aan of er wel of geen vermoeden van een licht verstandelijke beperking is.

RISC is een gezamenlijk hulpmiddel van de drie reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Verslavingsreclassering GGZ.

Logo's van de drie reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, Leger des Heils en Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG).