Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
Openstaande deur van een spreekkamer waar een gesprek gaande is.

Advies: uitnodiging en gesprek

Om goed advies te geven, houdt de reclasseringsmedewerker een gesprek met de verdachte of dader.

Gaat de reclassering een advies over jou geven aan justitie? Dan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met een reclasseringsmedewerker.

Zit je in voorlopige hechtenis? In dat geval bezoekt de reclasseringsmedewerker jou in het huis van bewaring of op het cellencomplex van de politie. Als wij justitie al eerder over je hebben geadviseerd, brengen wij vaak advies in een gesprek uit. Bijvoorbeeld als er snel actie nodig is. We doen wat nodig is.

Ben je veroordeeld en zit je in de gevangenis? Dan spreekt de reclassering jou als je mogelijk vervroegd vrij komt onder voorwaarden. Dat noemen we voorwaardelijke invrijheidstelling. Of voor de periode voordat je uit de gevangenis komt. Dat noemen we een detentie- en re-integratieplan (D&R-plan). Afspraken voor deze gesprekken worden gemaakt via de gevangenis waarin je zit.

Wat staat er in de uitnodiging?

Meestal ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met een reclasseringsmedewerker. In de uitnodiging staat:

  • De datum, de tijd en de adresgegevens.
  • De naam van de reclasseringsmedewerker met wie je het gesprek hebt.
  • Wat je moet meenemen naar het gesprek, bijvoorbeeld een geldig identiteitsbewijs.

Kun je niet op de voorgestelde dag naar het gesprek komen? Bel dan op tijd om een nieuwe afspraak te plannen. Het telefoonnummer wat je kunt bellen, staat in de brief.

Hoe bereidt de reclasseringsmedewerker het gesprek voor?

Voor het gesprek bekijkt de reclasseringsmedewerker alle gegevens die over jou bekend zijn bij justitie en de reclassering. Zo leest de reclasseringsmedewerker het proces-verbaal van de politie. Daarin staat waar je van verdacht wordt. Heb je een strafblad? Dan bekijkt de reclasseringsmedewerker dat voor het gesprek.

Ben je eerder bij de reclassering geweest? Dan nemen wij jouw gegevens en adviesrapport(en) door. Ook als voor justitie rapporten zijn geschreven over je psychische gezondheid, leest de reclasseringsmedewerker deze voor het gesprek.

Voordat we met je in gesprek gaan, zijn wij verplicht om jouw identiteit vast te stellen. We gebruiken daarvoor je vingerafdrukken en je identiteitsbewijs.

Voor het gesprek bekijkt de reclasseringsmedewerker alle gegevens die over jou bekend zijn bij justitie en de reclassering.

Waarom is jouw verhaal belangrijk?

Bij het schrijven van het advies telt jouw verhaal mee. Bij welke onderdelen van je leven heb je problemen? En hebben deze problemen te maken met het strafbare feit? Denk aan schulden, relatieproblemen of verslaving. Hoe kijk je zelf tegen het strafbare feit aan? Wij bestuderen ook zaken in jouw leven die een strafbaar feit kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld goede familiebanden en doelen in je leven, zoals een opleiding.

Om een goed beeld te krijgen van je situatie kunnen we ook contact opnemen met bijvoorbeeld een familielid, werkgever of huisarts. Die noemen wij referenten. Voor gesprekken met sommige referenten moet je wel toestemming geven.

Hoe gaat het gesprek?

Het gesprek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Tijdens het gesprek maakt de reclasseringsmedewerker aantekeningen. Het kan voorkomen dat er nog een tweede gesprek volgt op een ander moment. Bijvoorbeeld als we nog onvoldoende informatie hebben om een goed advies te schrijven. Dat kan ook het geval zijn als we nog moeten wachten op een rapport van een verdiepend onderzoek.

Afspraak reclasseringsadvies

Als het reclasseringsadvies klaar is, leggen wij dit altijd aan je voor. Na het lezen van het advies kun je vragen stellen. En jouw mening geven over de inhoud van het advies. Als je het niet eens bent met het advies of sommige onderdelen, dan kun je dat zeggen. Wij voegen jouw reactie toe aan ons advies. Zodat de rechter en/of officier van justitie weet wat je van het rapport vindt.

Verzending rapport

Heb je ons advies gelezen? Dan sturen wij het rapport naar justitie. Wil je of kun je het advies niet met ons bespreken? Dan versturen wij het rapport zonder jouw reactie. Dat doen we ook als je niet reageert op onze uitnodiging om ons advies aan justitie te bespreken.