Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
Werkgestraften die vuil prikken op een werkstraflocatie.

Ik heb een werkstraf

Je bent veroordeeld tot een taakstraf. Dat betekent dat je bij ons nuttig en onbetaald werk moet doen. Daarom noemen wij dit een werkstraf.

Wat is een werkstraf?

De werkstraftaakstraf is een hoofdstraf. De andere hoofdstraffen in Nederland zijn de gevangenisstraf en een geldboete.

Je gaat werken om iets terug te doen voor de samenleving. Dit moet je doen omdat de rechter of het Openbaar Ministerie dit heeft beslist. Een werkstraf is maximaal 240 uur. Doe je de werkstraf niet? Dan kan het zijn dat je naar de gevangenis moet. Iedere 2 uur werkstraf staat gelijk aan 1 dag gevangen zitten.

Werkstrafunits van de reclassering

Een medewerker van de reclassering kijkt samen met jou naar hoe jij je werkstraf gaat uitvoeren. Je kunt altijd ergens bij jou in de buurt aan de slag, bij een werkstrafunit.

Lees over hoe een werkstraf gaat

Wat gebeurt er als je je niet aan de afspraken houdt?

Kom je te laat? Of meld je jezelf niet af voor een werkdag? Dan krijg je een officiële waarschuwing. Als je daarna opnieuw de fout in gaat, dan zetten wij de werkstraf stop. We sturen een bericht naar de rechter of het Openbaar Ministerie. Die beslist of je naar de gevangenis moet, in plaats van de werkstraf. Voor elke 2 uur die je niet hebt gewerkt moet je 1 dag naar de gevangenis. Heb je 100 uren niet gewerkt? Dan moet je 50 dagen naar de gevangenis.

In sommige gevallen stopt je werkstraf meteen. Bijvoorbeeld in het geval van agressie, bedreiging of gebruik van alcohol of drugs.

Bekijk de regels

Meer over de werkstraf

Regels tijdens de werkstraf

Lees meer over Regels voor de werkstraf

Werkstraflocatie worden

Lees meer over Werkstraflocaties

Video: een werkstraf bij Defensie

Uitgeschreven tekst
(Beeldtekst: Werkgestraften van Reclassering Nederland werken op het defensieterrein in Oirschot.

Werkgestraften werken nooit op het oefenterrein en komen niet in aanraking met gevechtsmiddelen of gerubriceerde informatie.)

(Beeldtekst: Een werkstraf bij Defensie. Een video van Reclassering Nederland en 13 Lichte Brigade.)

(Beeldtekst: Ronald Engelen is werkmeester bij Reclassering Nederland. Hij begeleidt werkgestraften tijdens een werkdag.)

RONALD: De dag hier in Oirschot op de kazerne start ’s morgens met het ophalen van de cliënten bij de poort om acht uur.

(Beeldtekst: Ronald Brouwer, Werkmeester.)

RONALD: Dan nemen we de mensen mee naar ons gebouw waar wij gevestigd zijn met de reclassering. Daar gaan we met mijn collega afstemmen welke werkzaamheden we voor ze hebben. Dat doen we tot aan de middag, twaalf uur. Dan stromen er mensen uit en na de middag stromen er nieuwe mensen in. Dan werken we na de middag door tot half vijf. En dan zit, in principe, het programma voor de werkgestraften er weer op. We helpen hier bij het onderhoud van het defensieterrein. Net zoals hierachter de stormbaan. Voor de rest houden we ons bezig met vuil prikken, schilderwerkzaamheden, noem het maar op. Heel breed. Dit is natuurlijk een defensieterrein. Voor de meeste werkgestraften die de eerste dag hier komen is dat natuurlijk best indrukwekkend. Vooral het schieten, het overvliegen van Chinooks en Apaches. Dat is natuurlijk wel heel indrukkend voor de meeste cliënten.

(Beeldtekst: Werkgestraften worden op basis van een intakegesprek geplaatst op een werkstrafproject. Jeroen Stegehuis is medewerker werkstraffen en de begeleidt de werkgestrafte tijdens de werkstraf.)

(Beeldtekst: Jeroen Stegehuis, Medewerker werkstraffen).

JEROEN: Het werkstrafproject hier in Oirschot werkt hetzelfde als onze overige groepsprojecten van de reclassering, met een werkmeester die de jongens begeleidt en de ervaring leert dat jongens hier allemaal hun werkstraf zeer positief ervaren. In de gesprekken met cliënten, wat je wel eens hoort is dat jongens het wel eens spannend vinden dat je op militair terrein komt. Ik denk dat de werkstraf per individu verschilt, maar ik weet zeker dat er cliënten bij zijn die juist doordat ze hier een werkstraf doen, de werkstraf beter doen dan wanneer ze op een andere plek hadden gestaan.

(Beeldtekst: Kolonel Peter Kemna, Regionaal Militair Commandant Zuid).

KOLONEL: De werkstraffen op de kazerne in Oirschot zijn eigenlijk ontstaan in Covid-periode. Daarbij was het heel moeilijk voor de reclassering om locaties te vinden om werkgestraften uiteindelijk werkzaamheden te laten verrichten. Kazernes waren relatief leeg. We hebben natuurlijk ook de nodige werkzaamheden die hier uitgevoerd zouden kunnen worden en dat was in die periode een ideale oplossing om werkgestraften uiteindelijk een straf te kunnen laten vervullen op deze kazerne. En ik weet dat er wat bedenkingen zijn geweest als het gaat om de militaire veiligheid. En wat halen we binnen op onze complexen? Maar uiteindelijk is dat echt helemaal geen probleem gebleken. Dat is allemaal heel goed verlopen. Er zijn hele goeie afspraken over gemaakt wat wel en wat er niet gedaan zal worden. En ja, vanaf mijn binnenkomst eigenlijk heb ik alleen maar positieve verhalen gehoord over de samenwerking met de reclassering.

Een belangrijk voordeel is dat je op deze manier een groep mensen ter beschikking hebt die heel veel hand- en spandiensten op de kazerne kunnen verrichten. Waar normaal gesproken misschien andere bedrijven voor ingehuurd zouden moeten worden. Kleine zaken die ze kunnen oplossen voor ons. De kazerne blijft schoner, omdat ze heel veel opruimwerkzaamheden bijvoorbeeld ook voor ons verrichten. Kleine schilderwerkzaamheden kunnen ze verrichten. Al dat soort zaken leveren ons een enorm voordeel op. Dus ook als er kleine dingen zijn die snel moeten gebeuren, is dat voor ons echt een briljante oplossing om met deze groep mensen te werken.

(Beeldtekst: Na twee pilots zijn Reclassering Nederland en defensieterrein Oirschot een definitieve samenwerking aangegaan. Inmiddels zijn er al duizenden werkstrafuren uitgevoerd op de militaire basis.)

OUTRO RECLASSERING NEDERLAND.

Wil je weten hoeveel uren werkstraf je nog moet uitvoeren?