Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
Hand steekt sleutel in het slot gevangenisdeur.

Uit de gevangenis

Als je uit de gevangenis komt, is de eerste tijd ‘buiten’ vaak onzeker en spannend. Goede zorg maakt de kans groter dat je weer een bestaan zonder strafbare feiten kunt opbouwen.

Zit jouw gevangenisstraf er (bijna) op? Dan moet je een plan maken om weer goed terug te kunnen komen in de samenleving.

Meestal kan de reclassering daar in de gevangenis al bij helpen. Bijvoorbeeld door tijdens de gesprekken in de gevangenis te vragen naar wonen, werk of school, inkomen en zorg die nodig is als je weer vrijkomt. Dit doen we onder andere samen met de casemanager van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de gemeente waar je gaat wonen. DJI mag informatie over jou delen met de reclassering en de gemeente. Dat kan andersom ook zo zijn.

Wat is jouw situatie?

Ik zit nog vast
Neem dan eerst contact op met de casemanager van de gevangenis.
Ik ben vrij en heb géén reclasseringstoezicht
Neem dan contact op met de gemeente.
Ik sta na mijn gevangenisstraf nog onder reclasseringstoezicht
Dan krijg je na de gevangenisstraf sowieso te maken met de reclassering. Wij kunnen dan ook samenwerken met de gemeente. En wij kunnen je helpen met jouw vragen aan de gemeente en andere organisaties.

Terug naar de gemeente

De gemeente waar je gaat wonen, is verantwoordelijk voor de zorg na jouw gevangenisstraf. Iedere gemeente heeft een eigen manier van het geven van hulp na een gevangenisstraf. De meeste gemeenten hebben een ‘gemeentelijk coördinator nazorg’ of een afdeling ‘Detentie en Re-integratie’. De gemeente helpt je bij het terugkomen in de samenleving. Je kan bij je gemeente terecht voor vragen over:

  • Het identiteitsbewijs
  • Onderdak
  • Werk en inkomen
  • Schuldenaanpak
  • Zorg

Toezicht na de gevangenis

Veel mensen komen uit de gevangenis met een ‘justitieel kader’. Dat houdt in dat justitie voorwaarden heeft gegeven voor het uit de gevangenis komen. Bijvoorbeeld bij een voorwaardelijke invrijheidstellingvrijkomen onder voorwaarden . Reclasseringstoezicht is dan verplicht. Het zorgt voor een stok achter de deur, zodat ex-gevangenen actief werken aan een leven zonder strafbare feiten.

Hulp van organisaties

Heb je voor, tijdens of na je gevangenisstraf hulp of advies nodig? Misschien kunnen de organisaties waar wij mee samenwerken je helpen.