Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
Gesprek aan een tafel tussen twee mensen die kijken naar hetzelfde papier.

Samenwerken

Een goede voorbereiding op een leven zonder strafbare feiten en een veilige samenleving. Dat is ons doel. Daarvoor werken we samen met onze partners in de zorg- en strafrechtketen. We werken ook samen met werkstraflocaties. Dat zijn organisaties waar werkgestraften hun straf uitvoeren.

Hulp voor cliënten

Heb je voor, tijdens of na jouw gevangenisstraf hulp of advies nodig? Misschien kunnen deze organisaties je helpen.

Gevangenenzorg Nederland
Dit is een hulporganisatie voor gevangenen, ex-gevangenen en de familie van gevangenen. Vrijwilligers leggen bezoeken af in heel Nederland. Maatschappelijk werkers, in dienst bij Gevangenenzorg Nederland, sturen hen aan.
Humanitas
Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die onder andere verschillende programma’s aanbiedt binnen het thema ‘gevangen zitten’. Zowel voor (ex-)gevangenen, als voor hun gezin.
Stichting Exodus
De Stichting Exodus biedt (ex-)gevangenen begeleiding en opvang om ze weer succesvol terug te laten keren in de samenleving.
Buitenland
Bent u gevangen in het buitenland? Ook daar is hulp.

Andere reclasseringsorganisaties

Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering
Het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.  LJ&R biedt professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen, die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.
Stichting Verslavingsreclassering GGZ
De Stichting Verslavingsreclassering GGZ begeleidt verslaafde volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd of die daarvan worden verdacht.
Raad voor de Kinderbescherming
Jongeren onder de 18 jaar die met justitie en jeugdreclassering te maken krijgen, vallen onder de Raad voor de Kinderbescherming. Jeugdreclassering wordt door gecertificeerde organisaties aangeboden.

Strafrechtketen

Wij werken samen met verschillende organisaties in de strafrechtketen.

Dienst Justitiële Inrichtingen
Een verdachte kan na zijn veroordeling in een inrichting van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) terechtkomen. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van gevangenen in hun inrichtingen. Reclassering Nederland kan een opdracht van DJI krijgen, bijvoorbeeld voor het maken van een adviesrapport over een gevangene. Maar we kunnen ook samenwerken met DJI. Bijvoorbeeld bij het geven van een gedragstraining aan mensen in de gevangenis.

Waarom we samenwerken? Omdat we willen voorkomen dat daders opnieuw strafbare feiten plegen. En dat zij na hun straf weer een leven buiten de gevangenis kunnen opbouwen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft subsidie aan Reclassering Nederland. 
Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) is naast financier, ook een belangrijke opdrachtgever voor Reclassering Nederland. Wanneer iemand een strafbaar feit pleegt, start het Openbaar Ministerie een strafrechtelijke procedure. De officier van justitie beslist of het OM de verdachte gaat vervolgen. Die keuze maakt de officier met alle beschikbare informatie, inclusief het proces-verbaal van de politie. Het Openbaar Ministerie kan de reclassering vragen om advies te geven over een verdachte. Deze adviezen hebben invloed op de straf die de officier van justitie eist in de rechtszaal.
Perspectief Herstelbemiddeling
Perspectief Herstelbemiddeling richt zich op herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdaden en verkeersongevallen. Herstelbemiddeling is het leggen van contact tussen de direct betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis.
Politie
Een strafzaak begint vaak bij de politie. Als de politie een verdachte heeft aangehouden, bezoekt een medewerker van de reclassering hen op het politiebureau. Dat noemen wij ‘vroeghulp’. Tijdens dit bezoek beoordeelt de reclasseringsmedewerker of onze betrokkenheid nodig is. Bij zaken waar snel actie nodig is, kan snel ingrijpen veel helpen. Denk aan het volgen van een gedragstraining door een pleger van huiselijk geweld.
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een onafhankelijke organisatie. De RSJ adviseert en controleert de kwaliteit en toepassing van het strafrecht. Dit geldt dus ook voor het werk van Reclassering Nederland.
Rechtbank
Rechters kunnen advies vragen aan de reclassering voordat zij een straf bepalen. In ons advies beschrijven wij het risico op herhaling van strafbaar gedrag. Ook de (mogelijke) schade voor slachtoffer en de samenleving staat in het rapport. We onderzoeken de oorzaken van het gedrag en adviseren over geschikte acties om het gedrag te doen stoppen.
Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Zij is er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. De hulp is altijd kosteloos, dankzij financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en het Fonds Slachtofferhulp.
Tbs-klinieken
Soms leiden ernstige psychiatrische problemen tot het plegen van strafbare feiten. Een gestrafte kan dan ‘ter beschikking stelling’ (tbs) krijgen. Reclassering Nederland en tbs-klinieken werken samen om herhaling van het strafbare gedrag te voorkomen.

Sociaal domein

Gemeenten
Hoe soepeler de terugkeer van ex-gevangenen naar de samenleving, hoe groter de kans dat het lukt om een nieuw bestaan op te bouwen. Daar wordt de ex-gevangene én de samenleving beter van. Voor deze aanpak is een vlekkeloze samenwerking nodig tussen gemeenten en andere organisaties zoals de reclassering. Om ex-gevangenen te steunen, hebben bijna alle gemeenten een ‘gemeentelijke coördinator nazorg’. Soms heet dit ‘specialist Detentie & Re-integratie’. Grote gemeenten hebben zelfs een afdeling Detentie & Re-integratie.

Hoe wij samenwerken met gemeenten, lees je bij ‘Hoe wij werken’.

Programma Preventie met Gezag
Het ministerie van Justitie en Veiligheid is het programma Preventie met Gezag gestart. Hierbij werken in een gemeente verschillende organisaties samen in het voorkomen dat kinderen strafbare feiten gaan plegen. Gemeenten krijgen van het ministerie geld om een gerichte aanpak te maken. De reclassering draagt ook bij aan dit programma.
Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis bestaat uit organisaties in de regio waar slachtoffers, daders en mensen die zich over iemand zorgen maken, terecht kunnen voor hulp en advies.

Internationaal

Bureau Buitenland
Bureau Buitenland is de afdeling van de reclassering die opkomt voor de belangen van in het buitenland gevangen Nederlanders.
CEP
CEP staat voor Conférence Permanente Européenne de la Probation. Het is de vereniging van Europese reclasseringsorganisaties. Reclassering Nederland is een van de oprichters van deze vereniging.
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt toezicht op in het buitenland gearresteerde en gevangen gezette Nederlanders. Ze doen ook bemiddeling.
Stichting Educatie Achter Buitenlandse Tralies
De Stichting Educatie Achter Buitenlandse Tralies biedt schriftelijke cursussen aan Nederlanders die in het buitenland in de gevangenis zitten.
Stichting Epafras
De Stichting Epafras biedt geestelijke begeleiding Nederlanders die in het buitenland in de gevangenis zitten.

Werkstraflocatie worden?

Reclassering Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van werkstraffen. Meestal voeren mensen met een werkstraf hun straf uit bij maatschappelijke organisaties. Dat noemen wij een ‘werkstrafproject’. Heb je interesse om werkgestraften aan het werk te hebben in jouw organisatie? Dat kan! Op de pagina Werkstraflocaties lees je hoe dit werkt en hoe je je kunt aanmelden.

Meer weten?

Wil je weten hoe je kunt samenwerken met de reclassering in jouw gemeente? Neem dan contact op met een kantoor bij jou in de buurt.

Locaties