Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
reclasseringsmedewerker schrijft een rapport op de computer

Advies: soorten advies

Op verschillende momenten in het strafproces geven wij advies aan de rechter of officier van justitie.

Op een aantal momenten in de strafzaak kan de reclassering een advies over jou schrijven. Welke soorten reclasseringsadvies zijn er? En op welk moment in de strafzaak adviseren wij justitie?

Soorten reclasseringsadvies

We geven op een aantal momenten advies. Deze leggen we hieronder uit:

Reclasseringsadvies kort na aanhouding

Ben je aangehouden door de politie en word je verdacht van een strafbaar feit? Dan kun je kort na je aanhouding al een bezoek krijgen van de reclassering op het politiebureau. Tijdens deze ‘vroeghulp’ maakt een reclasseringsmedewerker een eerste inschatting van de problemen die er spelen. Ook kijken we waar je hulp bij kunt gebruiken. Zo kunnen we justitie informeren over jouw persoonlijke situatie. Ook informeren we justitie over de gevolgen van het feit dat je vastzit. En de risico’s voor eventuele slachtoffers.

In ons advies kunnen wij het voorstel doen om bijzondere voorwaarden te stellen aan het tijdelijk vrijkomen. Die bijzondere voorwaarden zijn bijvoorbeeld een gedragstraining of locatieverbod. Je komt dan onder toezicht van de reclassering tot aan je rechtszitting, de start van het juridische proces.

Reclasseringsadvies voor tijdelijk vrijkomen

Word je verdacht van een strafbaar feit en zit je voorlopig vast? Dat noemen we voorlopige hechtenis. Justitie kan in de volgende gevallen de reclassering om advies vragen over verlenging of opheffing van je voorlopige hechtenis:

  • Als je in een Huis van Bewaring zit
  • Als je naar de raadkamer moet voor een besluit over je voorlopige hechtenis

Voor dit advies onderzoeken wij de risico’s als je vrij zou komen. Wij kijken wat nodig en mogelijk is om je rechtszitting in vrijheid af te wachten. We adviseren de rechter-commissariseen rechter die toezicht houdt op de voortgang en rechtmatigheid van het opsporingsonderzoek dat onder leiding staat van de officier van justitie de ‘bijzondere voorwaarden’ waaronder vrijkomen mogelijk is. Denk aan een gedragstraining of locatie- of contactverbod. Soms ook het moeten dragen van een enkelband. Je komt dan onder toezicht van de reclassering tot aan je rechtszitting. De rechter-commissaris beslist over de schorsing.

Reclasseringsadvies voor de rechter of officier van justitie
Word je verdacht van een strafbaar feit en moet je naar de rechtbank? Dan vraagt het Openbaar Ministerie ons meestal om een advies over jou. Wij voeren dan een of meer gesprekken met je over het strafbare feit waarvan je verdacht wordt. Het kan zijn dat je in de gevangenis zit. In dat geval bezoekt een reclasseringsmedewerker je daar. We adviseren de rechter over wat er nodig is en wat mogelijk is om te voorkomen dat je een strafbaar feit pleegt.
Reclasseringsadvies in de gevangenis

Zit je in de gevangenis? Dan stellen onze casemanagers samen met jou het Detentie- en Re-integratieplan (D&R-plan) op. In dit plan staat alles wat belangrijk is om je goed te helpen in de gevangenis. En om je voor te bereiden op een goede terugkeer in de maatschappij.

Voor dit plan kan de gevangenis vragen om advies van de gemeente en de reclassering. Wij adviseren bijvoorbeeld over het volgen van een training in de gevangenis. Of dat je gespecialiseerde zorg nodig hebt tijdens en/of als je weer vrij bent. In het plan beschrijven we ook de doelen waaraan je wilt werken tijdens jouw re-integratieverlof. Misschien is elektronische monitoring (enkelband) daarbij gewenst. Het kan ook zo zijn dat je in aanmerking komt voor een Beperkt Beveiligde Afdeling of een Penitentiair Programma. Ook dit komt dan in jouw D&R-plan te staan.

Voor de reclassering is het belangrijk dat je je goed kan voorbereiden op jouw leven buiten de gevangenis als je vrijkomt.

Reclasseringsadvies bij een voorwaardelijke invrijheidstelling
Heb je een gevangenisstraf zonder voorwaarden gekregen? Dan kun je mogelijk onder voorwaarden vrijkomen (voorwaardelijke invrijheidstelling). De reclassering en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) adviseren het Openbaar Ministerie hierover. We kijken voor dit advies naar jouw gedrag, de risico’s en wat het beste is voor slachtoffers, nabestaanden en anderen. Hoe lang je onder voorwaarden vrij kunt komen, hangt af van de wetgeving die voor jou geldt.

Op 1 juli 2021 is namelijk de wet straffen en beschermen ingegaan. Daar staat het volgende in:

Wanneer ben je veroordeeld tot een gevangenisstraf?

Maximale duur van de voorwaardelijke invrijheidstelling

Vóór 1 juli 2021 Maximaal 1/3e deel van je gevangenisstraf
Na 1 juli 2021 en alleen als je een onvoorwaardelijke gevangenisstraf langer dan één jaar hebt gekregen Na uitzitten van 2/3e van de hele straf en maximaal 2 jaar

Wat staat in het adviesrapport?

In het advies van de reclassering staat:

  • welke stappen je hebt gezet om de kans kleiner te maken dat je opnieuw een strafbaar feit pleegt
  • wat je hebt gedaan voor een goede terugkeer in de samenleving
  • wat het beste is voor slachtoffer(s), nabestaanden en anderen
  • of je in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstellingvrijkomen onder voorwaarden , en wat die voorwaarden dan moeten zijn

Bij voorwaardelijke invrijheidstelling geldt er altijd een proeftijd. Tijdens deze proeftijd mag je natuurlijk geen nieuwe strafbare feiten plegen. Sinds 1 januari 2018 kan de rechter deze proeftijd verlengen. Ook dan heeft de reclassering een adviserende rol.

Bijzondere voorwaarden

Daarnaast kan justitie bijzondere voorwaarden opleggen, zoals:

  • een locatieverbod
  • een contactverbod
  • een training
  • een behandeling

De reclassering controleert of jij je aan de bijzondere voorwaarden houdt. Als je dat doet, dan hoef je de rest van je straf niet toch nog naar de gevangenis. De rechter beslist over het aanpassen van de voorwaardelijke invrijheidstelling.