Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
Reclasseringsmedewerker bij ZSM

ZSM

Snelle afhandeling van strafzaken waar geen rechter voor nodig is met OM, politie, Slachtofferhulp en Raad voor de Kinderbescherming.

In 2011 zijn het Openbaar Ministerie (OM), de politie, Slachtofferhulp, Raad voor de Kinderbescherming en de reclassering gestart met snelle behandeling van strafzaken waar geen rechter voor nodig is. Dat noemen we ZSM en dat staat voor: Zorgvuldig, Snel en op Maat. In sommige regio’s werkt Bureau HALT ook mee. Het doel van ZSM is een betere doorstroming in de strafrechtketen.

Bij ZSM worden lichte strafbare feiten die veel voorkomen soms al binnen 9 uur behandeld. Het OM legt straffen op zonder dat een rechter erbij komt. De normale manier van werken is dat organisaties na elkaar naar een zaak kijken. Bij ZSM kijken deze organisaties tegelijk naar een zaak kijken.

De organisaties zitten bij elkaar aan tafel om binnenkomende strafzaken te beoordelen. En om de officier van justitie te adviseren. De aanpak is samenwerking aan ‘de voorkant’ van de strafrechtketen. Daar waar verdachten te maken krijgen met justitie.

Meer over ZSM

 

Uitgeschreven tekst
VOICE-OVER: Strafrecht volgens ZSM. Zorgvuldig, snel en op maat.

Het verhaal van een kroegbaas. Een stamgast smijt in een woede-uitbarsting alle flessen sterke drank op de grond. Een agent neemt de beschonken man mee naar het politiebureau. Zijn collega neemt de schade op en noteert de contactgegevens van de geschrokken kroegbaas. Kort daarna belt een medewerker van Slachtofferhulp. Hoe het met hem gaat? De man vertelt dat die wel wat gewend is, maar dat hij baalt van de schade. De medewerker van Slachtofferhulp brengt de belangen van het slachtoffer onder de aandacht van de officier van justitie, die in een speciaal ingericht ZSM-kantoor dezelfde dag nog beslist wat de gevolgen zijn voor de verdachte.

Op het politiebureau spreekt de verdachte met een advocaat. De man vertelt dat hij zijn baan is kwijtgeraakt en flink in de schulden zit. De advocaat laat de officier van justitie weten dat een geldboete de man alleen maar verder schulden in jaagt. Daarnaast heeft de verdachte spijt en hij zou graag zijn excuses aanbieden aan de kroegbaas.

De reclassering beoordeeld de persoonlijke omstandigheden en geeft de officier een strafadvies. De officier van justitie kan met al deze informatie een zorgvuldige beslissing nemen. Omdat al deze partijen gelijktijdig en in hetzelfde bureau werken, kan deze beslissing eerder genomen worden dan voorheen. Sneller duidelijkheid voor slachtoffer en dader dus.

Bij ZSM houdt de officier van justitie beter rekening de omstandigheden rondom het slachtoffer en de dader, zodat er een beslissing op maat wordt genomen.

Dit is ZSM. Een nieuwe werkwijze voor alle veelvoorkomende criminaliteit, zoals diefstal en vernielingen. Voorheen kwam u als slachtoffer terecht in een zee van papier en een trage afhandeling, terwijl de gevolgen al vervelend genoeg zijn. Maar u wilt snel duidelijkheid en genoegdoening. ZSM past bij de tijdsgeest van nu.

Politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp, reclassering, advocatuur en Raad voor de Kinderbescherming zijn in heel Nederland zeven dagen per week aanwezig op de ZSM-kantoren om over strafzaken te beslissen. Elke zaak is anders en wordt natuurlijk anders behandeld. Voor jongeren binnen ZSM bijvoorbeeld Halt worden betrokken. Ook kunnen er zorginstellingen worden ingeschakeld zoals Bureau Jeugdzorg. Soms is het nodig dat een verdachte voor de strafrechter moet verschijnen. Ook dan kan binnen ZSM alle relevante informatie direct worden verzameld. Zo kan de zaak sneller en met een compleet dossier voor de rechter verschijnen.

ZSM heeft zich in de praktijk al bewezen. De komende tijd bouwen mensen van alle organisaties samen verder aan ZSM. Dit zorgt ervoor dat het strafrecht weer betekenisvol en herkenbaar is. Voor de professionals van de betrokken organisaties maar vooral ook voor u als burger in onze samenleving.

Hoe het verder ging met de kroegbaas? Omdat de verdachte bereid is de schade te vergoeden en zijn excuses wil aanbieden, legt de officier van justitie daarnaast geen boete of werkstraf op. De kroegbaas aanvaardt de excuses en ontvangt de schadevergoeding.
Logo’s: Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Halt, Reclassering Nederland, SVG, Raad voor Rechtsbijstand, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Leger des Heils, Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau.

Bekijk op YouTube de Engelse versie van deze video.