Advies van de reclassering

Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Dan komt uw zaak vaak voor de rechter of doet de officier van justitie een uitspraak. Zij kunnen aan Reclassering Nederland vragen hen daarbij te adviseren. Een reclasseringsadvies is altijd maatwerk.

De rechter, het gevangeniswezen of de officier van justitie geeft de reclassering de opdracht om een advies over u uit te brengen. Een reclasseringswerker schrijft dan meestal een rapport.

Daarvoor neemt hij de over u bekende gegevens bij justitie door, luistert naar uw verhaal en voert gesprekken met mensen uit uw omgeving. Wij stellen dan een reclasseringsadvies op. Bent u al een bekende bij de reclassering en hebben we justitie eerder over u geadviseerd? Dan adviseren wij justitie soms mondeling. 

Wanneer brengt de reclassering een advies uit?

Ook wanneer u net bent opgepakt of bent veroordeeld, kan de reclassering in beeld komen voor een advies. Bijvoorbeeld voor een re-integratieplan of een voorwaardelijke invrijheidstelling. Als uw gevangenisstraf er bijna op zit, kan de rechter ons tevens vragen om een advies uit te brengen. Wat is er nodig voor een goede terugkeer in de samenleving?

Een andere mogelijkheid is dat de officier van justitie bij ZSM - in samenspraak met de ketenpartners - binnen enkele dagen een zogeheten afdoeningsbeslissing neemt. Ook dan heeft de reclassering een adviserende rol. Kijk voor meer informatie bij 'Soorten advies'. 

Doen wat nodig is

Wat is de kans dat u (weer) een delict pleegt? En: wat is ervoor nodig om dit te voorkomen? Die vragen proberen wij zo goed mogelijk te beantwoorden in ons advies. 'Doen wat nodig is' voor een delictvrij leven is daarbij leidend. Dat kan een gebiedsverbod zijn of een middelenverbod, maar ook het oplossen van schulden, het volgen van een training of het oplossen van relatieproblemen. 

Ook kijken we naar positieve zaken in uw leven die kunnen bijdragen aan een leven zonder criminaliteit. Denk aan een opleiding, werk of een goede relatie met belangrijke mensen in uw leven.

Het advies

Het advies bestaat uit uw en onze visie op de gebeurtenissen, de omstandigheden, een risico-analyse en een advies om herhaling te voorkomen. De reclasseringswerker gebruikt een diagnose-instrument om een inschatting te maken van de kans dat u opnieuw een delict pleegt.

De reclassering mengt zich niet in de vraag of u schuldig bent. Ook beslissen wij niet of u vrijgelaten wordt. Daarover beslist justitie. Wel kunnen we hierover een advies uitbrengen.

Meewerken loont

Het advies dat wij uitbrengen, speelt een rol bij de eventuele zitting in de rechtbank. U heeft er dus baat bij mee te werken aan het advies. Zo heeft u de grootste kans op een afgewogen oordeel van de rechter. Ook als u niet meewerkt, kunnen wij een advies uitbrengen op basis van beschikbare (dossier)informatie.

01:33

Advies - Reclassering Nederland

Wat is de kans dat u (weer) een delict pleegt? En: wat is ervoor nodig om dit te voorkomen?