Nazorg ex-gedetineerden

De eerste weken na detentie staat het leven van ex-gedetineerden vaak op losse schroeven. Goede nazorg verkleint de kans op herhaling van crimineel gedrag. 

Stappenplan naar een delictvrij leven

Sinds 2004 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nazorg van ex-gedetineerden die terugkeren in de samenleving. Voorheen was dit een reclasseringstaak. Nog steeds werken wij samen met gemeenten op dit gebied. Een medewerker van het gemeentelijk Coördinatiepunt Nazorg beoordeelt meestal of iemand in aanmerking komt voor nazorg. 

Al in de gevangenis helpen wij veroordeelden te werken aan een leven zonder delicten. Bijvoorbeeld door inzet van gedragstrainingen. Daarbij werken wij samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Verplicht of vrijwillig toezicht

Veel mensen komen uit detentie met een zogeheten justitieel kader, bijvoorbeeld bij een voorwaardelijke invrijheidstelling. Reclasseringstoezicht is dan dus verplicht. Het zorgt voor een stok achter de deur, zodat de ex-gedetineerde actief werkt aan een leven zonder criminaliteit. 

Samen met de (ex-)gedetineerde stellen we een stappenplan op om een stabiel en delictvrij bestaan op te bouwen. Ook maken we deze persoon wegwijs in de zoektocht naar werk en huisvesting, het oplossen en voorkomen van schulden en het regelen van uitkeringen. Daarbij werken we samen met onze partners in het sociaal domein zoals gemeente, Veilig Thuis, politie en zorgorganisaties.

Is er geen sprake van verplicht toezicht? Ook dan kan de reclassering deze begeleiding uitvoeren en gemeenten adviseren. Denk aan diagnose en advies, toezicht of gedragstrainingen. Aan toezicht binnen een vrijwillig kader moet de ex-gedetineerde willen meewerken. 

Training Focus op re-integratie training (FOR)

Na de gevangenis kan het lastig zijn een nieuw begin te maken. Deze training richt zich op gedetineerden met een relatief korte gevangenisstraf: vaak jongeren die snel weer in de fout gaan na hun detentie. Door hen te motiveren hun gedrag te veranderen, werken we aan positieve deelname aan de maatschappij. Focus op re-integratie is een vrijwillige training. > Lees meer