Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
Els de Leeuw

Aanpak radicalisering en extremisme

Extremisme en terrorisme zijn een bedreiging voor de nationale veiligheid en de rechtsstaat van Nederland. De Nederlandse overheid neemt verschillende maatregelen om deze bedreiging kleiner te maken. Bijvoorbeeld met de Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026. Reclassering Nederland helpt mee met onze TER-aanpak (Terrorisme, Extremisme en Radicalisering).

Een landelijk team van gespecialiseerde reclasseringsprofessionals voert deze aanpak uit: Team TER. Dit team pakt alle zaken op die te maken hebben terrorisme, extremisme en radicalisering.

Wat is het doel van Team TER?

Het doel van dit team is bijdragen aan het kleiner maken van de dreiging die uitgaat van verdachten of veroordeelden van strafbare feiten die zij pleegden vanuit extremistische, terroristische en/of geradicaliseerde overtuigingen. Het kan onder andere gaan om het plegen van geweld, ronselinghet zoeken en erbij halen van mensen, meestal tegen hun wil of financiering. Dit doet het team in samenwerking met ketenpartners in de contraterrorismeketenalle organisaties die maatregelen nemen om terrorisme te bestrijden .

Expertise en samenwerking

De reclasseringsmedewerkers van Team TER hebben veel kennis over deze groep cliënten. Hun manier van werken is daarop aangepast. Zij hebben daarvoor extra opleidingen gevolgd. Ook kunnen zij vakkennis inschakelen van bijvoorbeeld een religieus expert of psycholoog. In Team TER wordt altijd gewerkt in koppels van 2 medewerkers. Het TER-team werkt intensief samen met organisaties zoals politie, Openbaar Ministerie, gevangeniswezen, gemeenten en (jeugd)hulpverlening.

Wat is de aanpak van Team TER?

De aanpak bestaat uit in gesprek komen en in contact blijven met personen die door hun gedrag een veiligheidsrisico kunnen zijn voor de samenleving en de democratische rechtsstaat. Deze personen kunnen veilig re-integreren en resocialiseren in de maatschappij. Dat kan doordat we afspraken maken en maatregelen nemen voor controle en begeleiding.

Kennis en ervaring delen

De kennis over extremisme en radicalisering is de afgelopen jaren enorm snel toegenomen. Reclassering Nederland helpt hieraan mee. Zo werken we mee aan wetenschappelijk onderzoek. En wat we in de praktijk leren over de aanpak van radicalisering en extremisme delen we met andere reclasseringsorganisatie. En wetenschappers in verschillende landen in Europa en de wereld.

Video over de TER-unit Amsterdam

Uitgeschreven tekst
(Beeldtekst: Peter van den Hoogen, Reporter Reclassering Nederland.)
PETER: Hallo! We staan hier in Amsterdam aan de Wibautstraat bij het pand van Reclassering Nederland. Vandaag is minister van Veiligheid en Justitie Dilan Yeşilgöz hier op bezoek om te praten met de collega’s van de TER-unit. We gaan eens kijken hoe dat bezoek verloopt.

INTRO RECLASSERING NEDERLAND.

PETER: Minister Yeşilgöz, u was vandaag op bezoek bij het TER-team. Hoe was dat?

(Beeldtekst: Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Minister van Justitie en Veiligheid).
DILAN: Het was eigenlijk echt heel erg goed. En heel erg fijn om de mensen in de ogen te kijken die al het werk doen om ervoor te zorgen dat wij allemaal veilig blijven. Maar ook heel goed om te horen wat zij meemaken, wat hun zorgen zijn. En ik heb gewoon intens veel waardering voor hun werk. Dat ze zich letterlijk dag en nacht inzetten om ervoor te zorgen dat wij veilig blijven en dat degenen die zorg nodig hebben de juiste zorg krijgen.

PETER: Dank u wel. Wat is u het meest bijgebleven van het bezoek?

DILAN: Nou, wat je vooral ziet en specifiek bij dit team, is dat zij ook zien wat de ontwikkelingen in de samenleving zijn en ook gevaarlijke ontwikkelingen en zaken waar we ons op moeten voorbereiden om te zorgen dat er niet bijvoorbeeld nieuwe radicaliserende groeperingen ontstaan die echt onze hele samenleving zouden kunnen ondermijnen. Dus hun informatiepositie helemaal aan de voorkant is écht wezenlijk. Wat ik vooral ook meeneem is dat we nog veel beter naar hun expertise moeten luisteren, ook als zij signalen opvangen en zeggen: hier moet je breder mee aan de slag.

PETER: Maciej, ik zag jouw een casus toelichten aan de minister. Waar heb je over verteld?
(Beeldtekst: Maiciej, Reclasseringswerker TER).

MACIEJ: Over een vrouwelijke terugkeerster die uit Syrië is teruggekomen en die weer in de maatschappij terechtkomt en waar wij toezicht op houden en risico’s inschatten.

PETER: En had ze daar nog veel vragen over?

MACIEJ: Op zich wel, ze vroeg ook goed door over hoe dat in de keten zit en hoe het qua informatie-uitwisseling zit. En wat wij eigenlijk nog als verbeterpunten zien. Het is altijd fijn om aan een bewindspersoon mee te geven waar wij in de praktijk tegenaan lopen.

PETER: Marije, jij hebt net met een aantal collega’s van de TER-unit gesproken met minister Yeşilgöz. Hoe was dat?

(Beeldtekst: Marije, Reclasseringswerker TER).
MARIJE: Interessant. Heel boeiend. We hebben het over een aantal cruciale onderwerpen gehad. Ze heeft de betrokkenheid uitgesproken en ook het aanbod gedaan om ons te ondersteunen waar nodig. Dus ik denk heel nuttig.

PETER: Johan, jij hebt de minister uitgenodigd om vandaag hier te komen praten met de collega’s van TER. Maar waarom eigenlijk?

(Beeldtekst: Johan Bac, Algemeen directeur Reclassering Nederland).
JOHAN: Ik vind het belangrijk dat de collega’s van TER ook erkenning krijgen voor het lastige en complexe werk wat ze doen. Maar er zijn ook allerlei nieuwe fenomenen zoals complotdenkers en er is dus allerlei ontwikkeling. Ik vind het belangrijk dat de minister daar kennis van neemt.

OUTRO RECLASSERING NEDERLAND.