Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
Ouders maken ruzie en een meisje kijkt toe.

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, carrouselgroep

Elk jaar worden honderdduizenden mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Hiervan is ook een groot deel kind. Snel ingrijpen om het geweld te stoppen en slachtoffers te voorkomen, staat voorop. Hierbij is samenwerking heel belangrijk. De reclassering is specialist in de plegersaanpak.

Snel ingrijpen

De veiligheid van slachtoffers en kinderen staat voorop. Daarom is het belangrijk dat wij de verdachte of dader zo snel mogelijk spreken en risico’s opmerken. Bij alle cliënten letten we op tekens van huiselijk geweld, kindermishandeling en onveilige situaties. Huiselijk geweldzaken pakken we snel op. In een paar regio’s werken wij met het spreekuur huiselijk geweld.

Bij huiselijk geweld zaken is er altijd overleg met Veilig Thuis. We spreken af wie wat gaat doen. Die afspraken maken we samen met de cliënt, zijn omgeving, hulpverleners en organisatie waarmee we samenwerken.

Partnergeweld

Wij zien dat het bij ruim 60% van alle gevallen van huiselijk geweld gaat om partner- of ex-partnergeweld. Daarom maken wij speciaal voor partnergeweld een ‘risicotaxatie’. Dit geeft een inschatting van mogelijke problemen en de risico’s op herhaling. Ook geven we advies over geschikte maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld een toezicht bij de reclassering, gedragstrainingen, (ambulante) behandeling en/of maatregelen voor de veiligheid. Denk aan een contact- en/of locatieverbod.

Een voorbeeld is de gedragstraining BORG voor daders en verdachten van partnergeweld. Daarnaast houden wij toezicht op een contact- of gebiedsverbod, als de rechter dat heeft opgelegd. Ook kunnen we zorgen dat de dader specialistische zorg krijgt.

Werken met de meldcode

Ook reclasseringsmedewerkers zijn getraind om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt bij het nemen van de goede stappen bij huiselijk geweld. Of een vermoeden daarvan. De meldcode is ook een middel om huiselijk geweld, kindermishandeling en onveilige situaties eerder te zien.

Carrouselgroep

De Carrouselgroep is een training voor mannen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. Het kan gaan om geweld tegen hun partner of tegen hun kinderen. Hoe kun je geweld thuis voorkomen? Met die vraag gaan de deelnemers aan de slag.

Meer over Carrouselgroep