Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
Reclasseringsmedewerker bij ZSM

Werken met gemeenten

Samen met gemeenten werken we aan lokale veiligheid. Reclassering Nederland heeft veel vakkennis. Bijvoorbeeld over het omgaan met mensen met ingewikkelde problemen. En over mensen met crimineel gedrag. Gemeenten maken steeds meer gebruik van deze vakkennis.

Lokale veiligheid

Lokale veiligheid is een belangrijk onderwerp voor gemeenten. Zo hebben zij de leiding binnen het Veiligheidshuis. Een Veiligheidshuis is een plek waar verschillende organisaties samenwerken. Waaronder Reclassering Nederland. Het doel is om overlast, huiselijk geweld en criminaliteit kleiner te maken.

Toezicht

Gemeenten kennen ons werk meestal van mensen die onder toezicht komen te staan. Of terug uit de gevangenis komen.

Geen toezicht?

We werken ook samen met gemeenten bij onderwerpen als:

Bestuurlijke Informatievoorziening

Komt een dader van een zwaar misdrijf weer vrij? Dan krijgen burgemeesters vooraf informatie over de risico’s op onrust in de samenleving. Ook krijgen zij informatie over de risico’s op herhaling van het criminele gedrag. Elk jaar keren rond de 1.500 daders van ernstige gewelds- en zedenmisdaden terug in de samenleving.

Maatregelen voor geslaagde terugkeer

De burgemeester beslist dan of er maatregelen nodig zijn. Denk aan maatregelen om de veiligheid van de samenleving en het slachtoffer te beschermen. Of om te voorkomen dat de (ex-)gevangene in de problemen komt. Een goede voorbereiding is heel belangrijk voor een geslaagde terugkeer in de samenleving. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de volgende organisaties: Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Openbaar Ministerie (OM) en de reclassering.

Op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen lees je meer over bestuurlijke informatievoorziening.

Meer informatie

Meer over hoe wij werken