Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
gesprek tussen toezichthouder en cliënt

Aanpak jongvolwassenen

Voor jongvolwassen verdachten en daders hebben we een speciale aanpak.

Jongvolwassenen zijn een belangrijke groep mensen op wie de reclassering zich richt met een speciale aanpak. Veel daders starten met strafbare feiten als ze nog onder de 18 jaar zijn. Ze stoppen ermee rond hun 25e. Ongeveer een derde van de cliënten is jongvolwassen.

Jongvolwassenheid is een aparte fase in de ontwikkeling van mensen. Daarom werkt de reclassering volgens een speciale aanpak met pedagogische onderdelen om herhaling van crimineel gedrag te verminderen.

We noemen deze aanpak ‘Reclasseren met adolescenten en jongvolwassenen’, ook wel de ‘jovo-methodiek’. Onderdelen van opvoeding zijn in deze methodiek belangrijk. We hebben zoveel mogelijk contact met de jongvolwassene in de eigen omgeving. Het netwerk en de familie van de jongvolwassene zijn hier heel belangrijk.

Wat is het doel van de aanpak?

Een belangrijk doel van onze aanpak is zorgen dat de jongvolwassene ervaringen opdoet waardoor deze een goede overgang naar de volwassenheid kan maken. En te voorkomen dat iemand weer strafbare feiten pleegt. We werken daarbij samen met politie, scholen, zorgorganisaties en wijkteams.

Waar bestaat de aanpak uit?

De aanpak van de reclassering is in het kort:

  • Toezicht houden op naleving van de bijzondere voorwaarden.
  • De jongvolwassene stimuleren en motiveren om zich te houden aan de bijzondere voorwaarden.
  • De jongvolwassene kansen bieden op leren of werken. Dit doen we door begeleiding en door de omgeving erbij te halen. Denk aan een woning, dagbesteding, opleiding, financiën, zorg en andere hulp.

Wat maakt deze aanpak bijzonder?

Jongeren zijn gevoeliger voor verandering van hun gedrag dan volwassenen. Met goede hulp kunnen zij hun leven opnieuw inrichten.

De reclasseringsmedewerker gaat bij de jongvolwassene thuis op bezoek. Ook spreekt de reclasseringsmedewerker af op een locatie van de reclassering. En we kunnen met de jongvolwassene meegaan naar belangrijke afspraken. Samen met scholen en re-integratiebedrijven organiseert de reclasseringsmedewerker een nuttige indeling van de dag.

Verder onderzoeken we problemen in andere onderdelen van het leven van de jongvolwassene. Zoals het hebben van schulden. Dat geeft jongvolwassenen vaak extra orde en overzicht. Als het nodig is, halen we Jeugdhulp erbij.

Elektronische monitoring bij jongvolwassenen

We zetten elektronische monitoring regelmatig in bij jongvolwassenen om orde en overzicht (terug) te brengen in hun leven. Bijvoorbeeld als extra reden om naar school of werk te gaan.

We hebben zoveel mogelijk contact met de jongvolwassene, in zijn eigen omgeving. Het netwerk en de familie zijn onderdeel van het reclasseringstraject.