Wijkgericht werken

Gewoon doen wat nodig is. Dat is het doel van wijkgericht werken bij Reclassering Nederland. De wijk in, cliënten leren kennen, weten waar ze wonen, wat ze beweegt en wat hun sociale omgeving is. Daarbij werken we samen met het wijkteam en de politie. Wijkgericht werken zorgt voor een veiligere buurt.

Wat is wijkgericht werken?

Wanneer de rechter of de officier van justitie bepaald heeft dat iemand onder toezicht komt, gaat Reclassering Nederland aan de slag. Met regelmatige gesprekken, hulp waar dat nodig is én de wetenschap dat er nog een voorwaardelijke straf op de plank ligt, probeert de reclasseringswerker te voorkomen dat de delictpleger nog eens in de fout gaat. 

De gemeente, politie, Reclassering Nederland en betrokken zorgorganisaties maken bij wijkgericht werken afspraken over de aanpak. Zo stimuleren we met deze gecoördineerde aanpak veelplegers om op het rechte pad te blijven, doordat we voortdurend een vinger aan de pols houden.

Verwarde personen

Wijkgericht werken wordt tevens vaak ingezet bij verwarde personen. Voor mensen met psychische problematiek is het vaak lastig om hun leven op orde te houden, waardoor ook problemen als schulden, werkloosheid en verslaving kunnen optreden. Dit soort complexe problematiek kan leiden tot overlast. De reclassering kan bij deze mensen een rol vervullen door de juiste zorg in te schakelen.

Reclasseringswerkers spelen dan een verbindende rol. Samen met de gemeente, zorginstellingen, justitie, politie en sociale netwerken komen we tot een plan van aanpak. Is er sprake van reclasseringstoezicht? Dan kan de reclassering de stok achter de deur zijn voor mensen om hun problemen aanpakken.

Lees in onze krant Reclasseren in de wijk hoe de reclassering kan bijdragen aan een veilige wijk.

Reclasseren in Haagse wijken

Reclasseringswerker Willy Topcu heeft vaak overleg met de wijkagent van het Haagse bureau Zuiderpark vanuit het Veiligheidshuis. ‘Zodra iemand wordt aangehouden, adviseert de reclassering het Openbaar Ministerie over wat nodig is om nieuwe delicten te voorkomen’, vertelt hij. ‘Informatie vanuit de wijk, hulpverleners en Veilig Thuis nemen we mee in de advisering. Wij zijn zo brug tussen strafrecht en het sociaal domein.’ > Lees het verhaal van Willy

Reclasseringswerker Willy Topcu in Den Haag

Reclasseringswerker Willy Topcu in Den Haag

06:21

Reclasseren in de wijk