Organisatie

Reclassering Nederland is een onafhankelijke stichting met vestigingen in vijf regio's die worden aangestuurd door vijf regiodirecteuren. Zo'n 2000 medewerkers gaan dagelijks aan de slag met daders en verdachten om slachtoffers te voorkomen. Ons landelijk kantoor is gevestigd in Utrecht.

Raad van toezicht 

  • Mr. drs. J. (Liesbeth) W.E. Spies, voorzitter 
  • Drs. J.T.C. (Jan) Leliveld
  • M. (Mardjan) Seighali 
  • B.W.J. (Bob) Steensma LLM MPA
  • Prof. dr. P. (Pieter) E.W.M. Tops
  • Prof. dr. T. (Tom) L.C.M. Groot (tot 1 januari 2024)

Secretaris Raad van toezicht: de heer K. (Koen) Davis

Correspondentieadres: Postbus 8215, 3503 RE, Utrecht

Directie

  • Mr. dr. J. (Johan) R. Bac - algemeen directeur/bestuurder
  • Mr. M. (Monique) A. van Walt van Praag - directeur Personeel & Bedrijfsvoering
  • Dr. J. (Jessica) Westerik - directeur Uitvoering & Ontwikkeling

Vijf regio's

Kijk hier voor een overzicht van onze regio-indeling.

Reclasseren in Nederland

Reclassering Nederland (RN), de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering voeren in Nederland de reclassering voor volwassenen uit. Deze zelfstandige organisaties worden grotendeels gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. LJ&R biedt professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen, die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. LJ&R is een landelijk werkende organisatie met ruim 15 vestigingen in het land en telt ruim 560 medewerkers.

Stichting Verslavingsreclassering GGZ is een netwerkorganisatie bestaande uit een stafbureau en elf verslavingszorginstellingen met een reclasseringserkenning. De SVG begeleidt verslaafden die een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. Dat vraagt om het combineren van kennis van reclassering en verslaving.

HKZ-R

Sinds 2016 is Reclassering Nederland HKZ-R gecertificeerd. HKZ-R is een kwaliteitskeurmerk en staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, de R slaat op Reclassering. Met het HKZ-keurmerk laat Reclassering Nederland zien dat zij haar intern de zaken goed op orde heeft, dat zij de klant centraal stelt en dat zij voortdurend werkt aan het verbeteren van haar producten en diensten.

Jaarlijks bezoekt een externe certificeringsinstelling onze organisatie en beoordelen zij of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de vastgestelde kwaliteitseisen, conform HKZ-norm Reclassering 2015. Sinds 2019 werkt Reclassering Nederland samen met de certificerende instelling DNV. Het kwaliteitscertificaat HKZ-R is eind 2022 opnieuw verlengd met drie jaar en geldig tot december 2025.

ANBI 

Reclassering Nederland is aangemerkt als een grote ANBI, ofwel Algemeen Nut Beogende Instelling. Derhalve plaatsen wij het daarbij behorende ANBI formulier op deze website.