Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
landelijk kantoor Reclassering Nederland vanuit de lucht

Cijfers en feiten

Overzicht van cijfers en feiten van Reclassering Nederland over het afgelopen jaar.

Hoeveel mensen met een werkstraf begeleidt Reclassering Nederland jaarlijks? Hoe vaak adviseren wij justitie en de Dienst Justitiële Inrichtingen over verdachten en veroordeelden? Hoe vaak voeren we toezicht uit? Enkele cijfers en feiten uit 2023 op een rij.

Reclasseringstaken

We hebben als reclassering 4 hoofdtaken: werkstraffen begeleiden, toezicht houden op cliënten, advies uitbrengen over cliënten en gedragsmaatregelen zoals een gedragstraining. In 2023 hebben 29.183 cliënten een werkstraf uitgevoerd. Er stonden 14.183 cliënten onder toezicht en er werden 25.600 reclasseringsadviezen uitgebracht. 991 cliënten zijn in 2023 begonnen met een gedragstraining.

Grafiek met de 4 taken die we als Reclassering Nederland uitvoeren. Lees de beschrijving van de grafiek die eronder staat voor meer informatie.

Beschrijving grafiek reclasseringstaken
In deze staafdiagram is zichtbaar hoe ons werk in 2023 is verdeeld over de 4 hoofdtaken. Het hoogste is de werkstraf, waar we de meeste cliënten voor hebben gehad. Daarna volgt advies. Veel minder cliënten hebben we onder toezicht gehad. Maar een klein deel van al ons werk is het geven van gedragstraining aan cliënten.

Verdeling man/vrouw

In 2023 bestond het aantal cliënten van Reclassering Nederland voor 90% uit mannen en 10% uit vrouwen.

Leeftijd

In 2023 is meer dan de helft van de cliënten die onder toezicht staan onder de 35 jaar. De kleinste groep cliënten is boven de 65 jaar.

Grafiek met leeftijdverdeling van onze cliënten. Lees de beschrijving van de grafiek die eronder staat voor meer informatie.

Beschrijving grafiek leeftijd
In deze cirkeldiagram staat de verdeling van leeftijden van onze cliënten. De grootste categorie, namelijk 28,5%, is tussen de 25 en 34 jaar oud. Daarna volgen jongvolwassenen tot 25 jaar met 27,3%. De volgende is 35 tot 44 jaar met 21%. De laatste drie leeftijdsgroepen hebben het kleinste percentage. Hoe ouder, hoe kleiner het percentage.

Dagbesteding

60% van onze cliënten heeft een dagbesteding zoals werk, school of vrijwilligerswerk.

Strafbaar feit

Van de cliënten van Reclassering Nederland die een werkstraf of een toezicht opgelegd kregen, pleegde het grootste deel een strafbaar feit waarbij sprake was van agressie tegen personen (29%) of een strafbaar feit in het verkeer (26%).

Grafiek met categorieën strafbare feiten die gepleegd zijn door onze cliënten. Lees de beschrijving van de grafiek die eronder staat voor meer informatie.

Beschrijving grafiek strafbaar feit
Deze grafiek laat zien welke soorten misdaden cliënten hadden gepleegd toen ze bij ons kwamen voor een werkstraf of toezicht. De grootste categorie is agressie tegen personen met 28,5% en een strafbaar feit in het verkeer met 26,0%. Daarna volgen vermogensdelicten, overige delicten en drugsdelicten. Het kleinst zijn de categorieën seksuele delicten en vermogensdelicten met geweld.

Werkstraf

73% van de werkgestraften rondde zijn werkstraf af in 2023. 16% van de werkstraffen is tijdens de uitvoering van de werkstraf voortijdig stopgezet. 11% van de werkstraffen kon niet gestart worden, deze worden teruggestuurd naar justitie. In 2023 legden rechters gemiddeld 74 uur werkstraf op; officieren van justitie legden gemiddeld 45 uur werkstraf op.

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum uit 2021 blijkt: daders met een werkstraf 47% plegen minder vaak opnieuw strafbare feiten dan daders die in de gevangenis hebben gezeten.

Grafiek met de verschillende wijzen van uitstroom van de werkstraf. Lees de beschrijving van de grafiek die eronder staat voor meer informatie.

Beschrijving grafiek uitstroom
Deze grafiek toont in hoeverre cliënten hun werkstraf hebben afgerond. Dat is in 73% van de gevallen zo. In de rest van de gevallen is de werkstraf voortijdig stopgezet, kon de werkstraf niet gestart worden of werd teruggestuurd naar justitie.

Totaal aantal toezichten

In 2023 kwam het grootste deel van onze cliënten onder reclasseringstoezicht te staan. Dat was na een voorwaardelijke veroordeling (3.013 cliënten) of na schorsing van de voorlopige hechtenis (1.939 cliënten). Schorsing van de voorlopige hechtenis betekent dat iemand die na zijn arrestatie is vastgezet, wordt vrijgelaten door de rechter. Dit is meestal onder voorwaarden.

417 cliënten kwamen onder toezicht van Reclassering Nederland door een Penitentiair Programma. Dat betekent dat iemand het laatste deel van de gevangenisstraf buiten de gevangenis is en onder toezicht staat van de reclassering. 425 cliënten kwamen onder toezicht doordat ze voorwaardelijke invrijheidstelling kregen. Dat betekent dat ze onder bepaalde voorwaarden eerder vrijkwamen.

Grafiek met de typen toezichten

Beschrijving grafiek toezichten
Deze grafiek toont de belangrijkste redenen dat cliënten onder onze toezicht kwamen in 2023. De meeste kwamen onder toezicht vanwege een voorwaardelijke veroordeling. Daarna is schorsing van de voorlopige hechtenis de belangrijkste reden. Twee kleinere categorieën zijn het penitentiair programma en voorwaardelijke invrijheidstelling.

Reden voor gepleegde strafbaar feit

Waarom pleegden cliënten het strafbare feit waardoor zij onder toezicht kwamen te staan? Of een werkstraf voor moesten uitvoeren bij Reclassering Nederland? Hoe daders een strafbaar feit plegen, is meestal een ingewikkelde samenloop van gebeurtenissen en factoren. De meest voorkomende situaties in 2023 voor het plegen van een strafbaar feit waardoor zij in contact zijn gekomen met Reclassering Nederland:

  • De emotionele toestand van de dader (57%).
  • Een financiële reden (34%).
  • Een situatie van macht/onmacht (21%).

Grafiek met cijfers over de aanleiding van een strafbaar feit

Beschrijving grafiek aanleiding delict
Dit cirkeldiagram toont welke aanleiding voor een strafbaar feit het meest voorkomt. Emotionele toestand en financiële motivatie zijn belangrijke aanleidingen. Daarna volgen macht/onmacht, rechtvaardigheidsgevoel, groepsdruk, verslaving, seksuele motivatie, sensatie zoeken en overige aanleidingen.

Omstandigheden strafbare feiten

Wat was van invloed op het gepleegde strafbare feit? Was er schade door het strafbare feit?

  • In 35% van de gevallen waren meerdere daders betrokken.
  • 28% van de strafbare feiten werd onder invloed van drugs en/of alcohol gepleegd.
  • In 41% van de gevallen was er sprake van schade aan bijvoorbeeld spullen door toedoen van de daders.

29.183

Werkstraffen

25.600

Adviezen

14.183

Onder toezicht

991

Gedragstrainingen