Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
Gebouw van Reclassering Nederland in Groningen

Missie en visie

Reclassering Nederland is een onafhankelijke stichting. We willen bijdragen aan de veiligheid van Nederland. Dat doen we door advies te geven aan rechters, officieren van justitie en gevangenisdirecteuren over verdachten en veroordeelden. Die verdachten en veroordeelden noemen we cliënten. We houden toezicht op hen, we geven gedragstrainingen en begeleiden hen bij de uitvoering van een werkstraf.

Samen met andere organisaties binnen het strafrecht, gemeenten en maatschappelijke instanties zetten we ons in om cliënten te helpen hun leven weer op te bouwen. Om slachtoffers te voorkomen.

Uitgeschreven tekst

VOICE-OVER: In Nederland worden jaarlijks zo’n 80.000 mensen veroordeeld voor een misdrijf. Reclassering Nederland gaat aan de slag met deze mensen om slachtoffers te voorkomen.
VROUW #1: Je leest een dossier en je leest wat iemand gedaan heeft en dat kan heel erg heftig zijn.
(Een vrouw loopt door een gang heen.)

VOICE-OVER: De scheidslijn tussen goed en fout is soms dun. De balans wankel.

VROUW #2: Elk delict heeft een eigen verhaal, elke dader heeft een eigen verhaal, maar elke daders blijft vooral ook mens.

VROUW #1: We praten niks goed, maar goed, je bent wel met elkaar in gesprek om uiteindelijk nieuwe delicten te voorkomen.
(Man loopt over straat heen.)

VOICE-OVER: Ons werk is geen vaste wetenschap. Het is maatwerk.
(Man loopt over de galerij van een flat, een deur gaat open.)

VOICE-OVER: Het blijft mensenwerk.
(Man laat iemand naar binnen.)

MAN 1: Per persoon moet je voelen wat de balans is. Enerzijds heb je afstand en anderzijds heb je nabijheid.

VOICE-OVER: In onze aanpak zoeken we steeds naar het evenwicht tussen controle en eigen regie. Tussen straf en herstel en tussen vrijheid en veiligheid.
(Man geeft de ander een hand.)

MAN #2: Juist samen met onze partners en vrijwilligers kunnen we de mensen die in aanraking zijn gekomen met Reclassering Nederland een plek bieden binnen de maatschappij.

VOICE-OVER: Wij geloven in de veerkracht van mensen en in de kracht om te kunnen veranderen.
(Een vrouw zit in een bus. Een bus met RECLASSERING NEDERLAND erop stopt en de deur gaat open.)

MAN #2: Dat mensen die toch met heel veel weerstand komen, dat je die toch aan het einde van de rit een hand kan geven en zeggen van nou we hebben het toch geflikt.
(Twee mensen geven elkaar een hand en nemen afscheid.)

VOICE-OVER: Wij zijn de verbindende schakel. Tussen begrenzen en begeleiden. Tussen mens en maatschappij. Tussen verleden en toekomst. Wij zijn Reclassering Nederland.

Missie

Reclassering Nederland werkt met daders en verdachten om slachtoffers te voorkomen. Of het nu gaat om daders van zware of lichte misdaden. We willen mensen helpen hun leven weer op te bouwen. Dat doen we door bij cliënten een leven zonder criminaliteit aan te moedigen. En ze daarbij te helpen. We verminderen zoveel mogelijk de risico’s voor de samenleving en slachtoffers.

Visie

Reclasseren is een unieke, wettelijke taak die bijdraagt aan een goedwerkende rechtsstaat. Door het gedrag van cliënten te begrijpen, kunnen we hen aanmoedigen en helpen om hun gedrag te veranderen. Zo kunnen we nieuwe strafbare feiten voorkomen. Dat kunnen we niet alleen. Samen met al onze partners uit de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke organisaties werken we eraan om cliënten weer veilig en helemaal mee te laten doen in de samenleving. Zo voorkomen we slachtoffers en dragen we bij aan de veiligheid van Nederland. Reclassering Nederland werkt daarom dichtbij cliënten en midden in de samenleving.

Onze visie heeft 5 pijlers:

1. Samenleving betrekken

De samenleving ziet en merkt dat wij cliënten weer veilig in de samenleving terugbrengen. We kunnen dat niet zonder de omgeving van de cliënt en vrijwilligers. We betrekken hen bij de terugkeer in de samenleving van cliënten. We doen waarvoor we zijn opgericht als de samenleving zegt: goed dat er reclassering is.

2. Oog voor slachtoffers

We willen slachtoffers voorkomen. We moedigen cliënten aan om mee te werken aan herstel van slachtoffer en cliënt. We zorgen ervoor dat slachtoffers weten wat we daarbij voor hen kunnen en mogen doen. Zodat zij kunnen zeggen: de reclassering ziet mij ook.

3. Evenwicht tussen begeleiden en begrenzen

Cliënten krijgen een straf voor de strafbare feiten die ze hebben gepleegd. Maar dat betekent niet dat iemand nooit meer mee mag doen. Cliënten zijn mensen die een fout hebben gemaakt, maar zij zijn daardoor niet gelijk foute mensen. Samen met cliënten zoeken we een evenwicht tussen helpen, het grenzen bepalen en eigen controle. Zodat zij zeggen: de reclassering ziet mij als mens.

4. Samenwerking is cruciaal

Onze partners zien ons als uitvoerder van bepaalde taken binnen het strafrecht. En zij vertrouwen ons dat wij dit goed doen. Zij zien ons ook  ons als partner bij het nemen van maatregelen. Samen met hen ontwikkelen we de beste werkwijze. Als het nodig is, maken we daarover afspraken. Zodat zij zeggen: het is goed samenwerken met Reclassering Nederland.

5. Bevlogen medewerkers

Onze medewerkers en teams dragen bij aan de doelen van het reclasseringswerk. Medewerkers mogen zijn wie zij zijn, want we willen dat zij zich thuis voelen in hun team. Plezier en passie zijn belangrijk om het werk goed te doen. Medewerkers krijgen ruimte om te doen waar ze goed in zijn. En hun talenten en het werk verder te ontwikkelen. In onze organisatie zijn persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling beide belangrijk. Zodat zij blijven zeggen: ik ben trots om bij Reclassering Nederland te werken.

Meerjarenvisie 2022-2024

‘Reclasseren dichtbij cliënten en midden in de maatschappij’ is de titel van de visie waarmee Reclassering Nederland vanaf 2022 aan de slag gaat. In dit document staat een toelichting op de 5 belangrijkste pijlers. Daarnaast staan er 6 speerpunten in waarop wij ons richten.

Vraag meerjarenvisie aan