Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
ingang van het landelijk kantoor van Reclassering Nederland

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland is een onafhankelijke stichting met vestigingen in 5 regio’s. Regiodirecteuren sturen deze regio’s aan. Zo’n 2.000 medewerkers gaan dagelijks aan de slag met daders en verdachten om slachtoffers te voorkomen. Ons landelijk kantoor is in Utrecht.

Daarnaast heeft Reclassering Nederland 3 directeuren en een raad van toezicht.

Raad van Toezicht en directie Reclassering Nederland (zomer 2023)

Van links af: Mardjan Seighali, Monique van Walt van Praag, Tom Groot, Pieter Tops, Jessica Westerik, Jan Leliveld, Johan Bac, Bob Steensma, Liesbeth Spies, Koen Davis

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de directie en geeft advies. De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • Mr. Drs. J. (Liesbeth) W.E. Spies, voorzitter
 • Drs. J.T.C. (Jan) Leliveld
 • M. (Mardjan) Seighali
 • B.W.J. (Bob) Steensma LLM MPA
 • Prof. Dr. P. (Pieter) E.W.M. Tops

Contact met de raad van toezicht

Dat kan per post. Het adres is:

Reclassering Nederland
Raad van toezicht
Postbus 8215
3503 RE  Utrecht

Directie

De directie geeft leiding aan de organisatie. De directie bestaat uit:

 • Mr. dr. J. (Johan) R. Bac – algemeen directeur/bestuurder
 • Mr. M. (Monique) A. van Walt van Praag – directeur Personeel & Bedrijfsvoering
 • Dr. J. (Jessica) Westerik – directeur Uitvoering & Ontwikkeling

5 regio’s

Reclassering Nederland heeft een landelijk kantoor en 5 regiokantoren, verspreid door Nederland.

Bekijk onze locaties

Reclassering in Nederland

Reclassering Nederland, de Stichting Verslavingsreclassering GGZ en het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering voeren in Nederland de reclassering voor volwassenen uit. Deze zelfstandige organisaties worden grotendeels betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 • Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. LJ&R biedt professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.
 • Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) is een netwerkorganisatie die bestaat uit een stafbureau en 11 verslavingszorginstellingen. De SVG begeleidt verslaafden die een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. De medewerkers hebben kennis van zowel reclasseren als verslaving.

Kwaliteitskeurmerk HKZ-R

Sinds 2016 is Reclassering Nederland HKZ-R gecertificeerd. HKZ-R is een kwaliteitskeurmerk en staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Reclassering. Met het HKZ-keurmerk laat Reclassering Nederland zien dat:

 • zij intern de zaken goed op orde heeft
 • zij de klant centraal stelt
 • zij voortdurend werkt aan het verbeteren van producten en diensten

Jaarlijks bezoekt een externe certificeringsinstelling onze organisatie. Deze instelling beoordeelt of we voldoen aan de kwaliteitseisen, de HKZ-norm Reclassering 2015. Sinds 2019 werken we samen met de certificerende instelling DNV. Het kwaliteitscertificaat HKZ-R is eind 2022 opnieuw verlengd met 3 jaar. Deze is geldig tot december 2025.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Reclassering Nederland is aangemerkt als een grote ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat we ons inzetten voor het algemeen belang. De resultaten van onze werkzaamheden zijn nuttig voor de hele samenleving.