Ik heb/krijg een enkelband

Heeft de rechter, officier van justitie of Dienst Justitiële Inrichtingen u een locatieverbod en/of locatiegebod opgelegd? Dan kan de reclassering met een elektronische enkelband controleren of u zich hieraan houdt. Met de Alcoholmeter kunnen we controleren of u uw alcoholverbod overtreedt.

Elektronische Monitoring (EM) is de verzamelnaam voor elektronische instrumenten die het reclasseringstoezicht ondersteunen. 'EM' maakt altijd onderdeel uit van een reclasseringstoezicht en is een combinatie van controle en begeleiding. Bij Elektronische Monitoring draagt u dag en nacht een enkelband. Zo kunnen we risico’s beperken, structuur in uw leven (terug) brengen en eventuele slachtoffers beschermen.

locatieverbod: Dan mag u op een bepaalde plek (of plekken) niet komen. Bijvoorbeeld in de buurt van een slachtoffer of in de buurt van een voetbalstadion of uitgaansgebied.

locatiegebod: Dan moet u op bepaalde tijden juist ergens zijn, meestal is dit uw thuisadres.

De enkelband

De 'gewone' enkelband
De enkelband kan gebruik maken van radiofrequency identification (RFID) en Global Positioning System (GPS). Per situatie maakt de reclassering een keuze of er alleen RFID of ook GPS wordt toegepast. Met het radiosignaal (RFID) controleert de enkelband meestal het locatiegebod. U moet dan volgens een vooraf bepaald rooster op een bepaalde locatie zijn, meestal is dat bij u thuis. In uw huis wordt een ontvanger geplaatst door een monteur. Uw toezichthouder is daarbij ook aanwezig.

De enkelband kan ook een GPS-signaal ontvangen. Daarmee kan de reclassering 24 uur per dag controleren waar u zich bevindt. De GPS functionaliteit gebruiken we met name om een locatieverbod te controleren. Bijvoorbeeld als u niet in de buurt van een voetbalstadion, uitgaansgebied of in de buurt van een slachtoffer mag komen. Plaatsbepaling gaat via satellieten. De GPS-unit in de enkelband registreert waar u bent en geeft dit door aan een meldkamer. Als u buiten bereik komt van de satellieten of wanneer u een verboden gebied nadert, ontvangt u een sms en/of wordt u gebeld door de meldkamer of uw reclasseringswerker. U moet dan ook altijd telefonisch bereikbaar zijn.

Enkelband met alcoholmeter
De enkelband met alcoholmeter meet 24 uur per dag via uw transpiratie of u gedronken heeft. Wanneer u alcohol drinkt, ontvangt een centrale meldkamer hiervan een melding en wordt er direct contact met u opgenomen. De kans dat u onder invloed van alcohol een delict pleegt, vermindert hierdoor. 

01:33

Hoe werkt de enkelband voor elektronische controle bij Reclassering Nederland?

Wat verwachten wij van u bij Elektronische Controle?

  • Wees altijd bereikbaar voor Reclassering Nederland.
  • Beschadig nooit de apparatuur.
  • Kom afspraken na: bij een locatiegebod gaat u niet te vroeg weg en komt u niet te laat thuis.
  • Laad uw enkelband elke dag op.
  • Meld beschadigingen of storingen van de apparatuur direct aan Reclassering Nederland.