Onderwijs & onderzoek

Reclassering Nederland investeert in wetenschappelijk onderzoek en werkt daarmee aan de effectiviteit van het reclasseringswerk. Ervaringen uit de reclasseringspraktijk zijn input voor wetenschappelijk onderzoek. 

Dit leidt tot fundering en verantwoording van reclasseringsmethodieken. Daarnaast dragen wij bij aan de ontwikkelingen van praktijkgerichte en wetenschappelijk verantwoorde opleidingen gericht op het reclasseringswerk.

Wetenschappelijk onderzoek

Reclassering Nederland houdt door wetenschappelijk onderzoek de middelen, trainingen en methoden up-to-date en evidence based. Wij dragen financieel bij aan het lectoraat 'Werken in Justitieel kader' aan Hogeschool Utrecht en het lectoraat 'Waarde van reclasseren' aan de Saxion Hogeschool. 

In dit en ander specifiek wetenschappelijk onderzoek formuleren wetenschappers onderzoekslijnen die bijdragen aan meer kennis over professioneel en effectief reclasseringswerk. Dat doen we ook voor de bijzondere leerstoel Reclassering aan de Vrije Universiteit van Prof. dr. P.H. (Peter) van der Laan. In zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten richt hij zich op het effect van (strafrechtelijke) interventies.

Theorie en praktijk

Sinds 2007 bestaat de minor 'Werken in Justitieel Kader'. Op tien hogescholen in Nederland kunnen studenten kennismaken met de theorie en praktijk van het werken binnen een justitieel kader. Hierbij komen de strafrechtelijke en civielrechtelijke kaders aan de orde. De minor staat gelijk aan een half jaar fulltime studeren. Ook wordt aan de Hogeschool Utrecht een masterstudie ontwikkeld. Deze richt zich op hbo-afgestudeerde professionals met enkele jaren werkervaring.