Werkstrafprojecten

Als u een werkstraf opgelegd heeft gekregen, plaatst Reclassering Nederland u op een groepsproject of een extern project. In beide gevallen verricht u maatschappelijk zinvol werk.

Groepsproject 

Op een groepsproject van Reclassering Nederland voert u samen met andere werkgestraften uw werkstraf uit. Dit gebeurt onder toezicht van een werkmeester. Vaak gaat het om werk buiten in het groen of binnen in een werkplaats.

Extern project

De medewerker werkstraf kan u ook plaatsen op een zogeheten extern project. Dan voert u uw werkstraf uit bij een organisatie, vereniging of instel­ling. Denk aan (spoel)keukens van een ziekenhuis, een kringloopwinkel of een organisatie als Staatsbosbeheer.

U werkt in dat geval tussen mensen met een betaalde baan of vrij­willigers. Er is altijd een begeleider aanwezig. Verschil met een groepsproject is dat uw begeleider bij de instelling zelf werkt. Uw begeleider heeft nauw contact met de reclassering en houdt in de gaten of u goed met iedereen samenwerkt en of u uw werkstraf juist uitvoert. 

Kennismaken en aan het werk gaan

Gaat u op een extern project uw werkstraf uitvoeren? Dan heeft u vooraf een gesprek met de persoon bij de organisatie die u gaat begeleiden.

Tijdens dit gesprek krijgt u van de contactpersoon meer informatie over de werkzaamheden die u gaat verrichten. Ook bespreken jullie zaken zoals werktijden en werkkleding. Daarnaast krijgt u meer uitleg over wat er van u verwacht wordt en welke regels er gelden op het externe project.

Het is mogelijk dat verwacht wordt dat u na afloop van dit gesprek direct start met werken, soms start u enkele dagen later. U bespreekt dit vooraf met de medewerker werkstraf.

02:05

De werkstraf werkt: ook in Limburg