Ik sta onder toezicht

Komt u onder reclasseringstoezicht te staan? Dan moet u zich als onderdeel van uw straf een bepaalde periode houden aan voorwaarden. Reclassering Nederland voert uw toezicht uit in opdracht van justitie. Doel van het toezicht is voorkomen dat u een strafbaar feit pleegt.

De meest voorkomende vorm van reclasseringstoezicht is toezicht opgelegd door de rechter in een vonnis. U krijgt dan een voorwaardelijk strafdeel. Zolang u zich houdt aan de bijzondere voorwaarden uit het vonnis, voorkomt u een gevangenisstraf. 

Er zijn ook andere vormen van toezicht zoals een vrijwillig toezicht, schorsingstoezicht of een toezicht binnen een penitentiair programma. Daarover leest u meer bij 'Soorten toezicht'.

De reclasseringswerker controleert en begeleidt

Tijdens uw toezicht heeft u regelmatig een gesprek met uw toezichthouder. Deze reclasseringswerker controleert en begeleidt u tijdens het toezicht. De gesprekken vinden normaal gesproken plaats op een kantoor van Reclassering Nederland, maar het kan ook voorkomen dat de toezichthouder u thuis bezoekt.

Hoe vaak u een gesprek heeft met uw toezichthouder verschilt per persoon. Dit hangt ook af van de ernst van de feiten waarvoor u bent veroordeeld en de risico’s voor de samenleving en eventuele slachtoffers. De reclasseringswerker bepaalt op basis van zijn professioneel oordeel hoe vaak u een gesprek heeft.

Bijzondere voorwaarden

Justitie bepaalt welke bijzondere voorwaarden gelden. De bijzondere voorwaarden richten zich op voorkomen dat u een delict pleegt en op het beperken van de risico's voor de samenleving en eventuele slachtoffers. 

Zo kunt u verplicht worden om een training te volgen, bijvoorbeeld om uw agressie onder controle te houden. Of u moet meewerken aan urinecontroles, omdat u onder invloed van alcohol of drugs een delict heeft gepleegd. Ook is het mogelijk dat u verplicht wordt om een behandeling te volgen bij een kliniek. Kortom, reclasseringstoezicht is maatwerk.

Een paar voorbeelden van bijzondere voorwaarden: 

 

01:26

Hoe werkt reclasseringstoezicht bij Reclassering Nederland?

Wat moet u doen als u onder toezicht staat?

  • u moet zich verplicht melden bij Reclassering Nederland,
  • u houdt zich aan alle bijzondere voorwaarden en afspraken,
  • u bent altijd aanwezig en op tijd op uw afspraak met uw reclasseringswerker.

Houdt u zich niet aan de afspraken, dan heeft dat gevolgen.