Forensische zorg

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. De reclassering indiceert mensen voor ambulante zorg en verblijfszorg in voorwaardelijke trajecten, zoals een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook werken we samen met de forensische zorg. Bijvoorbeeld als een tbs'er terugkeert in de samenleving. 

De rechter legt vaak forensische zorg op aan iemand met een stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd. Ook in de gevangenis kan een gedetineerde zo nodig naar zorg worden toegeleid. Een psychiatrische of psychische stoornis, verslaving of verstandelijke beperking kan namelijk ten grondslag liggen aan een delict. Om herhaling van een strafbaar feit te voorkomen, is behandeling dan cruciaal. 

Indicatiestelling forensische zorg

Met een indicatiestelling wordt de zorgbehoefte en de beveiligingsnoodzaak van een dader vastgesteld. De indicatiestelling is een belangrijk onderdeel van het advies van de reclassering. Het advies, inclusief de indicatiestelling, leveren wij dan voor de rechtszitting aan bij het Openbaar Ministerie (OM). Na de uitspraak van de rechter, melden wij de veroordeelde aan bij de best passende zorgaanbieder. Als de behandeling start, dan gebeurt dit binnen een verplicht reclasseringstoezicht.

Doel van forensische zorg is verkleinen van de kans dat iemand een strafbaar feit pleegt.

Samenwerken met forensische zorg 

Zo werken wij samen met GGZ Nederland, tbs-klinieken en organisaties voor ambulante zorg. We hebben afspraken gemaakt over een goede overgang van de behandeling door de forensische ggz en het toezicht door de reclassering. Daarnaast werken wij intensief samen met de forensische zorg in de verlof- en resocialisatiefase van een veroordeelde.

Terugkeer van tbs'ers

Met forensisch psychiatrisch toezicht geven wij samen met de forensische zorg vorm aan de geleidelijke terugkeer van tbs'ers. Tbs staat voor ‘ter beschikking stelling'. Het is een maatregel die een rechter, naast een gevangenisstraf, kan opleggen aan een dader van een zwaar misdrijf. Zowel bij de behandeling, begeleiding als toezicht van tbs'ers werken wij samen met de forensische zorg. Wij maken goede afspraken over onder meer snelle terugplaatsing in een tbs-kliniek in crisissituaties.