Werkstraffen

Reclassering Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van werkstraffen. Met nuttig werk bewijzen daders een dienst aan de samenleving.

Wat is een werkstraf?

Een werkstraf is een straf waarbij de rechter of het Openbaar Ministerie iemand verplicht een aantal uren zinvol en onbetaald werk te verrichten. De straf dient een maatschappelijk belang: iets terugdoen voor de samenleving. 

Meestal werken werkgestraften voor non-profitorganisaties, zoals ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Of voor gemeenten en Staatsbosbeheer, bijvoorbeeld in de plantsoenendienst.

Reclassering Nederland zorgt voor een goede match tussen veroordeelde en de plek waar de werkstraf wordt uitgevoerd. Dat kan zowel in groepsverband, onder leiding van een werkmeester, of individueel bij een maatschappelijke organisatie. Wij begeleiden zowel de organisatie als de werkgestrafte. 

Hoe lang duurt een werkstraf?

Een werkstraf duurt maximaal 240 uur. De veroordeelde krijgt geen geld of andere beloning voor de werkstraf. 

Kleinere kans op terugval

Werkstraffen verkleinen de kans op terugval in crimineel gedrag. Dit komt omdat werkgestraften niet - zoals bij een gevangenisstraf - huis en haard kunnen verliezen, maar in de maatschappij blijven functioneren. 

Daders met een werkstraf recidiveren 47% minder vaak dan kort gestrafte gedetineerden.

Werkstrafprojecten in Nederland
Tijdens een werkstraf worden veroordeelden vaak gezamenlijk aan het werk gezet. Wij werken hiervoor samen met verschillende organisaties door heel Nederland. Soms kan een veroordeelde individueel bij een organisatie aan de slag. Een begeleider houdt in de gaten of er goed wordt samengewerkt en of de werkstraf juist wordt uitgevoerd.

Regels en afspraken naleven
De werkstraf kent regels. Daarnaast maken we individuele afspraken met een veroordeelde. Overtreedt de werkgestrafte de regels, dan kunnen wij de werkstraf stopzetten. De rechter kan dan besluiten tot een gevangenisstraf. Hierbij staat twee uur werkstraf gelijk aan één dag gevangenisstraf. 

Wil uw organisatie of gemeente werken met werkgestraften? Klik dan hier voor meer informatie. Wilt u weten wat het betekent om een werkstraf te krijgen? Klik dan hier