Het reclasseringsadvies

Na het gesprek en eventueel onderzoek brengt de reclasseringswerker een advies over u uit aan de rechter of officier van justitie op basis van alle verzamelde informatie. Wat is het risico dat u (weer) een delict pleegt? En wat kunnen we doen om dat te voorkomen? 

Meestal adviseren wij justitie in de vorm van een rapport. Maar het kan ook zijn dat wij justitie mondeling over u adviseren. Binnen ZSM brengen wij vaak binnen enkele uren of dagen advies uit, na overleg met onze ketenpartners.

Waaruit bestaat een reclasseringsadvies?

  • Wat u aan de reclasseringswerker verteld heeft over het delict en hoe u tegen het delict aankijkt.
  • Een omschrijving van uw persoonlijke situatie.
  • Het professionele oordeel van de reclasseringswerker over uw zaak.
  • Een inschatting van de kans dat u opnieuw een strafbaar feit pleegt.
  • Een advies over wat nodig is om te voorkomen dat u opnieuw een strafbaar feit pleegt.

In het reclasseringsadvies staat er niets over bewijs - daar gaat de reclassering niet over. Als u tijdens het gesprek met de reclassering een bekentenis aflegt, dan nemen we dat op in het rapport en melden dit aan justitie.

Bespreking reclasseringsadvies

Als het reclasseringsadvies klaar is, leggen wij dit meestal aan u voor. Na het lezen van het advies kunt u vragen stellen en uw mening geven over de inhoud van het advies. Als u het niet eens bent met (bepaalde punten in) het advies kunt u dat zeggen. Wij voegen uw reactie toe aan ons advies, zodat de rechter en/of officier van justitie weet wat u van het rapport vindt. 

Verzending

Nadat u ons advies heeft gelezen, versturen wij het rapport aan de rechter of officier van justitie. Wilt of kunt u het advies niet met ons bespreken? Dan versturen wij het rapport zonder uw reactie. Dat doen we ook als u niet reageert op onze uitnodiging om ons advies aan justitie te bespreken.

Werk mee

U bent niet verplicht om mee te werken als Reclassering Nederland een advies over u uitbrengt. Meewerken is wel zinvol. Het advies dat wij uitbrengen, geeft inzicht in uw persoonlijke situatie door justitie.

Werkt u niet mee? Dan kunnen we een advies uitbrengen aan justitie op basis van de informatie die voorhanden is.