Aanpak radicalisering

Reclassering Nederland heeft een gespecialiseerd TER-team (Terrorisme, Extremisme en Radicalisering). Dit is een gespecialiseerd team dat zich richt op personen die hun delict mogelijk gepleegd hebben als gevolg van een radicaliseringsproces.

Medewerkers van het team adviseren de rechter over bijzondere voorwaarden en het houden toezicht. Zij controleren de naleving van door de rechter opgelegde voorwaarden en werken aan gedragsbeïnvloeding en resocialisatie. Het doel is het tegengaan van recidive: voorkomen dat mensen in herhaling vallen.

Vanwege de complexiteit van deze doelgroep gebeurt dit met bijzondere expertise en inzet. Reclassering Nederland draagt daarmee bij aan een samenhangende aanpak bij het voorkomen van terrorisme en het tegengaan van radicalisering.

Een diverse en complexe doelgroep

Het TER-team houdt zich bezig met de advisering over en het toezicht op reclassenten die verdacht worden of veroordeeld zijn voor het plegen of voorbereiden van extremistische en/of terroristische misdrijven. Dit gebeurt in een gedwongen, juridisch kader. Denk aan mensen die terugkeren uit conflictgebieden. Maar ook ronselaars en zogenaamde 'lone wolves'. Het kunnen verdachten en veroordeelden zijn met een jihadistisch motief, maar ook met rechts-, of links-extremistische of vanuit anti-institutionele motieven.

Gespecialiseerde reclasseringswerkers

Het TER-team bestaat uit (internationaal) opgeleide, gespecialiseerde reclasseringswerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor alle adviserende- en toezichthoudende reclasseringstaken bij deze doelgroep. Uiteenlopende expertise wordt samengebracht. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van externe deskundigen zoals  theologisch en psychologisch experts. 

Het team werkt intensief samen met diverse partners zoals politie, OM, gevangeniswezen, gemeenten en diverse (jeugd)hulpverlening.

Aanpak TER-team

De aanpak van het team richt zich op toezicht en gedragsverandering van geradicaliseerde personen die met justitie in aanraking zijn gekomen. Dat gebeurt in het kader van door de rechter opgelegd reclasseringstoezicht. Reclassering Nederland houdt toezicht op voorwaarden die door de rechter zijn opgelegd als onderdeel van een straf of maatregel. Het gaat altijd om een combinatie van advies, controle én begeleiding.

Reclasseringsmedewerkers maken contact om zo reclassenten met een extremistisch gedachtegoed actief in beeld te houden. Daarnaast zetten we in op gedragsverandering en het beïnvloeden van alle factoren die kunnen helpen bij re-integratie en resocialisatie. Door huisbezoeken, contact met bijvoorbeeld familieleden en door kritische vragen te stellen, blijven we in gesprek. We bieden perspectief op verschillende leefgebieden zoals familierelaties, scholing en werk. De reclasseringswerkers proberen zo de binding met de Nederlandse samenleving te versterken, want dit is belangrijk voor ‘disengagement’; het onthechten van de oude denkbeelden.

Het gaat dus om reclasseringswerk dat we aanvullen met specifieke maatregelen en kennis van de doelgroep. Het TER-team werkt altijd in duo’s van twee medewerkers. Medewerkers krijgen extra training in gesprekstechnieken. Het team maakt specifieke risicoanalyses en kan expertise inschakelen van bijvoorbeeld een religieus expert of psycholoog.

Evaluatie TER-aanpak

Reclassering Nederland hecht belang aan evaluatie van de TER-aanpak. Het TER-team onderhoudt daarvoor contact met collega-reclasseringsinstellingen in verschillende Europese landen met als doel het uitwisselen van ervaring en delen van expertise. Ook heeft het team contact met onderzoekers van verschillende universiteiten. De onderzoekers van de Universiteit Leiden concludeerden enkele jaren geleden dat controle en toezicht door Reclassering Nederland op deze groep effectief is. De werkwijze bij toezicht op en re-integratie van veroordeelden met een extremistische achtergrond draagt bij aan lage recidive. De aanpak is in lijn met internationale wetenschappelijke inzichten over terrorisme en (gewelddadig) extremisme.