Aanpak radicalisering

Reclassering Nederland krijgt de laatste jaren meer te maken met terrorismeverdachten en mensen die geradicaliseerd zijn. Daarom hebben wij in 2012 een landelijk team TER (Terrorisme, Extremisme en Radicalisering) opgericht. Voorkomen van radicalisering en beïnvloeden van gedrag van geradicaliseerde burgers is de kern van onze aanpak.

Het Rijk streeft naar een samenhangende aanpak bij het bestrijden van jihadisme en radicalisering. Reclassering Nederland levert hieraan een bijdrage met de TER-aanpak.

De doelgroep 'TER'

Het TER-team houdt zich bezig met de advisering over en het toezicht op cliënten die verdacht worden of veroordeeld zijn voor het plegen of voorbereiden van terroristische misdrijven. Dit gebeurt dan in een gedwongen, juridisch kader. Denk aan mensen die dreigen uit te reizen naar conflictgebieden of daaruit teruggekeerd zijn. Maar ook ronselaars horen tot de 'TER-doelgroep'. Datzelfde geldt voor zogenaamde 'lone wolves'. We werken samen met gemeenten die zich zorgen maken over radicaliserende burgers. Ook als er (nog) geen sprake is van een juridisch kader doen gemeenten zo nodig een beroep op onze expertise.

Samenstelling TER-team

Team TER bestaat uit zo'n vijftien gespecialiseerde reclasseringswerkers uit alle regio's. Zij zijn verantwoordelijk voor alle adviserende- en toezichttaken reclasseringstaken bij deze doelgroep. De reclasseringswerkers zijn extra getraind om in gesprek te gaan met mensen die een extremistisch gedachtengoed aanhangen.

Aanpak TER-team

De reclasseringsaanpak van terroristen, extremisten en radicalen wijkt in de kern niet af van de aanpak bij ‘reguliere’ daders en verdachten. Door huisbezoeken, contact met bijvoorbeeld familieleden en door kritische vragen te stellen, blijven we in gesprek. De reclasseringswerkers pogen om de binding met de Nederlandse samenleving te versterken. Bijvoorbeeld door perspectief te bieden met scholing of arbeidsbemiddeling op verschillende levensgebieden van de verdachte/veroordeelde.

Samenwerken bij radicalisering

Het TER-team stemt haar activiteiten nauw af met ketenpartners. Zoals gemeenten, organisaties voor jeugdhulp, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), politie, Openbaar Ministerie.

Ook werken we samen met andere reclasseringsorganisaties in de Europese Unie, zoals in België, Engeland, Oostenrijk, Frankrijk en Noorwegen. Tevens onderhouden we contacten met netwerken van nationale en internationale wetenschappers.

Het TER-team schreef een kleine 159 adviezen en oefent toezicht uit op iets meer dan 59 personen. De meesten zijn jongvolwassen (20-24 jaar). Het opleidingsniveau is divers. Een enkeling is laag opgeleid, heeft een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. Sommigen zijn mbo-niveau 3 of 4 opgeleid. Het gros heeft een havo-, hbo- of wo-opleiding gevolgd.