De meeste trainingen van Reclassering Nederland zijn gericht op het veranderen van gedrag. Wij geven zelf trainingen maar kunnen u ook verplichten of aanraden ergens anders een training te volgen. Ook gemeenten kopen trainingen bij ons in. Een greep uit ons aanbod.

  Training Agressiebeheersing

  Onvoldoende controle over woede en frustratie mondt vaak uit in agressie. Mensen die vaak agressief zijn, pikken lichamelijke signalen te weinig op. Ook hebben zij vaak weinig oplossingen om woede te beheersen. De training Agressiebeheersing richt zich op het aanleren van ander gedrag. Zo leren wij u om risicovolle situaties te vermijden en verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen gedrag.

  Training Alcohol en geweld

  Bent u veroordeeld voor een geweldsdelict dat u onder invloed van alcohol heeft gepleegd? Dan kan de rechter of officier van justitie u de training Alcohol en geweld opleggen. 

  Vaak speelt overmatig alcoholgebruik een rol bij uitgaansgeweld. Ruim 75 procent van het uitgaansgeweld wordt gepleegd onder invloed van alcohol. De training Alcohol en geweld leert u om de relatie tussen uw alcoholgebruik en agressieve gedrag in te zien. Doel is om zelf uw gedrag in risicosituaties te veranderen.

  Wat is de training Alcohol en geweld?

  De training Alcohol en geweld heeft als doel u te helpen om agressief gedrag onder controle te krijgen. Dat doen we door met u te kijken naar de effecten van alcohol op uw gedrag. In de training brengt u uw alcoholgebruik en gedrag in kaart. Met deze inzichten kunt u bepalen wat u uiteindelijk wilt veranderen. Vervolgens krijgt u tips om grip te krijgen op uw gebruik en gedrag. De training Alcohol en geweld bestaat uit een aantal individuele gesprekken met uw trainer en groepsbijeenkomsten met andere deelnemers.

  In de training leert u:

  • het verband zien tussen uw alcoholgebruik en uw (agressieve) gedrag, 
  • welke effecten alcohol heeft op het brein en het lijf, 
  • bewust te kiezen als u alcohol gaat gebruiken, omdat u op de hoogte bent van de mogelijke gevolgen en consequenties.

  Opbouw van de training

  De training bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. In de individuele gesprekken heeft de trainer exclusief de tijd voor u. In de groepsbijeenkomsten bespreken we een aantal onderwerpen rondom alcohol en geweld. Ook kunt u ervaringen uitwisselen met andere deelnemers.

  Praktisch

  De training Alcohol en geweld bestaat uit drie modules: 

  • Alcohol, 
  • Agressie,
  • Alcohol en agressie.

  U volgt ook drie individuele bijeenkomsten van 1,5 uur. Iedere module kent 3 groepsbijeenkomsten van 2 uur. In totaal gaat het om 9 bijeenkomsten.

  Training BORG (Beëindigen relationeel geweld)

  In elk gezin en elke relatie is er weleens ruzie. Maar wat als er klappen vallen of er sprake is van psychische mishandeling? Of als uw partner of kinderen steeds uitgescholden worden?  

  Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de samenleving. Vooral partnergeweld en kindermishandeling komen veel voor. Huiselijk geweld gaat zelden of nooit vanzelf over, zo blijkt uit onderzoek.

  Met de training BORG leert u om uw boosheid en agressie beter te hanteren. De training motiveert u om uit de geweldsspiraal te stappen. Ook uw partner of ex-partner betrekken wij bij de training.

  Waarom BORG? 

  De gedragstraining BORG helpt u het geweld te stoppen. Door het nemen van een time-out leert u uw agressie beheersen. Verder is het belangrijk dat u risicovolle situaties herkent.

  Door allerlei praktische oefeningen leert u hoe u kunt omgaan met negatieve gevoelens en emoties. U houdt een logboek bij waarin u opschrijft wanneer en op welke manier u uw gevoelens onder controle weet te houden. Ook uw (ex-)partner wordt betrokken bij BORG. Deze training kan ook een opstap zijn voor vervolgbehandeling. 

  Wat levert BORG op? 

  Tijdens de training leert u: 

  • veilig met andere deelnemers te praten over een beladen onderwerp als partnergeweld,
  • inzicht te krijgen in uw eigen rol in het partnergeweld,
  • risicosignalen bij uzelf te herkennen,
  • praktische hulpmiddelen om nieuw partnergeweld te voorkomen,
  • uw zelfbeheersing te vergroten. 

  Praktisch

  BORG bieden wij aan als een groepstraining. Alleen bij uitzondering is een individuele variant mogelijk. Uw toezichthouder en/of de trainer besluiten hierover. De training duurt in totaal vier maanden en is als volgt opgebouwd: 

  • Drie individuele gesprekken van elk 1,5 uur: startgesprek,
   evaluatie, eindgesprek.
  • Twaalf groepssessies verdeeld over 4 clusters. Deze sessies
   duren 2,5 uur.
  • Voor de oefeningen en het bijhouden van uw logboek
   heeft u ongeveer 1 uur per week nodig.
  04:03

  Spreekuur Huiselijk geweld van de reclassering

  Roel volgde de training BORG

  Roel en zijn vriendin wonen net een jaar samen als bij Roel op een avond de stoppen doorslaan. 'We hadden een heftige discussie. Opeens had zij een klap van mij te pakken. Mijn opgekropte irritaties en agressie kwamen er uit. Pas toen ik foto’s van haar zag op het politiebureau wist ik hoe hard die klap was.' Roel moest daarom de BORG volgen, een gedragsinterventie gericht op daders van huiselijk geweld. > Lees het artikel 

  Training cognitieve vaardigheden (CoVa)

  'Eerst denken, dan doen’. Denken is de basis van gedrag. En juist daar gaat het bij circa 60 procent van de delictplegers mis. In de training cognitieve vaardigheden (CoVa) leert u te denken en dan pas te handelen. Door inzicht te krijgen in uw eigen denkprocessen, begrijpt u beter waarom u in de problemen komt. Problemen vermijden en oplossen, daarom draait het in deze training.

  Waarom 'CoVa'?

  Vaak komen mensen met justitie in aanraking omdat zij moeite hebben om zich te beheersen. Of omdat zij regelmatig niet de juiste beslissingen nemen. Hierdoor kunt u problemen krijgen, bijvoorbeeld met werk of met geld. Tijdens de training Cognitieve vaardigheden ontdekt u meer over de manier waarop u denkt en wat de invloed daarvan is op uw gedrag. U leert hoe u anders kunt omgaan met probleemsituaties. Bijvoorbeeld door u te verplaatsen in een ander of door een situatie van verschillende kanten te bekijken. 

  Wat levert de training op? 

  Tijdens de CoVa-training gaan we actief aan de slag. De training helpt u om minder impulsief te zijn. Ook leert u om in lastige situaties uw lichaamssignalen, emoties en gedachten te herkennen die u in de problemen kunnen brengen. Wat is een andere manier om hiermee om te gaan? Samen bedenken we oplossingen.

  Praktisch

  Deze training kunt u zowel binnen een groep als individueel volgen. Bij de individuele variant gaan we dieper in op het delict dat u heeft gepleegd. 

  De training in groepsverband bestaat uit:

  • 3 individuele sessies van 1 uur,
  • 12 groepssessies van 2 uur.

  De training in individuele setting bestaat uit:

  • een startgesprek van 1 uur,
  • 12 individuele sessies van 1,5 uur.
   

  Training cognitieve vaardigheden voor licht verstandelijk beperkten (CoVa-plus)

  CoVa‐Plus helpt verdachten en veroordeelden met een verstandelijke beperking meer grip op hun leven te krijgen. ‘CoVa’ staat voor cognitieve vaardigheden. Mensen met een licht verstandelijke beperking zien soms niet-vijandige situaties automatisch als een aanval. Conflicten en delicten zijn dan vaak de enige oplossingsrichtingen.

  Een training cognitieve vaardigheden kan helpen om uw gedrag te veranderen. De training CoVa-plus helpt bij het vergroten van uw zelfvertrouwen. Zo krijgt u meer invloed op uw omgeving en leven. Ook leert u risicovolle (delict)situaties te herkennen en uit de weg te gaan en u te richten op positieve doelen.

  Waarom CoVa-Plus?

  De training CoVa-plus helpt verdachten en veroordeelden met een licht verstandelijke beperking om minder impulsief te zijn. Ook leren zij om in lastige situaties hun lichaamssignalen, emoties en gedachten te herkennen die hen in de problemen kunnen brengen. Wat is een andere manier om hiermee om te gaan?

  De vorm

  De training CoVa-plus kan zowel binnen een groep als individueel gevolgd worden. Bij de individuele variant gaan we dieper op het delict in. 

  Voor wie?

  Meerderjarige verdachten en veroordeelden met een verwacht intelligentieniveau tussen 65 en 85. CoVa-plus is niet geschikt voor mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis of een vermoeden daarvan. 

  Leefstijl 24/7

  Leefstijl is een training die verdachten en veroordeelden helpt om meer grip te krijgen op hun middelengebruik. Doel is een meer sociale leefstijl zonder contacten met justitie. Tijdens de modulair opgebouwde training krijgt u meer inzicht in uw middelengebruik. In groepsgesprekken, een persoonlijke sessie en tijdens opdrachten gaat u aan de slag met uw problemen. Zo leert u risicosituaties herkennen en vermijden.

  Waarom Leefstijl?

  In deze training leert u:
  • inzicht te krijgen in uw middelengebruik,
  • problematisch middelengebruik of gokgedrag te veranderen,
  • bewust te worden van het verband tussen crimineel gedrag en middelengebruik,
  • terugval in middelengebruik te voorkomen.

  Voor wie?

  Leefstijl 24/7 is bedoeld voor verdachten en veroordeelden die middelen gebruiken en strafbare feiten plegen.

  Praktisch

  Afhankelijk van de zwaarte van het middelengebruik en het recidiverisico volgt u één of meerdere modules. Elke
  module bestaat uit een startgesprek, 5 bijeenkomsten van 2 uur en een eindgesprek. De bijeenkomsten vinden wekelijks of tweemaal per week plaats. Bijvoorbeeld: volgt u 1 module dan is de tijdsinvestering ongeveer 11 uur. Bij 2 modules ligt dit op 22 uur. Er zijn 3 modules.

  Training I-Respect

  Onvoldoende controle over woede en frustratie mondt vaak uit in agressie. Mensen die vaak agressief zijn, pikken lichamelijke signalen te weinig op. Ook hebben zij weinig oplossingen om woede te beheersen. De training I-Respect richt zich op verdachten en veroordeelden van een delict waarbij agressie een rol speelde. Anders omgaan met woede en frustratie staan in de training voorop.

  Waarom I-Respect?

  Tijdens de training I-Respect leert u om risicovolle situaties te vermijden. Ook leert u om uw problemen zonder agressie op te lossen en verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen agressieve gedrag.

  Training Werken aan werk

  Werk zoeken, vinden en vasthouden - daar draait het om in de training Werken aan werk. Tijdens de training delen we kennis over de arbeidsmarkt en gaan we met u in gesprek over welke wegen leiden naar werk. Het doel van Werken aan werk is het brengen van stabiliteit in uw leven. Dat doen we door u vaardigheden te leren die u beter in staat stellen om werk te krijgen en te behouden. U kunt de training zowel individueel als in groepsverband volgen.

  Waarom deze training?

  U bent in aanraking gekomen met justitie. Eén van de oorzaken hiervan kan zijn dat u moeite heeft om werk te vinden dat goed bij u past. Het doel van Werken aan werk is om u op een andere manier na te laten denken over werk. Wat betekent werk voor u? Wat zijn uw wensen en mogelijkheden? Tijdens Werken aan werk leert u wat u kunt doen om passend werk te vinden en hoe u uw baan kunt behouden. Uiteraard is de training geen garantie dat u passend werk vindt, maar het vergroot wel uw kansen op een baan.

  Wat levert Werken aan werk op?

  Tijdens de training gaat u op zoek naar werk dat het beste bij u past, en hoe deze te behouden.
  Door praktische oefeningen leert u:

  • wat een realistisch beeld is van uw wensen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt,
  • zicht te krijgen op de sociale vaardigheden die nodig zijn om een baan te vinden en te behouden,
  • samen te werken met collega's en leidinggevende,
  • om te gaan met kritische vragen,
  • (eventueel) het strafblad bespreekbaar te maken,
  • inzicht in de procedure omtrent een verklaring omtrent gedrag (VOG).

  Praktisch

  Werken aan werk bestaat uit drie modules. Uw toezichthouder en/of trainer bepaalt welke modules u gaat volgen. Daarbij wordt gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden. Twee keer per week vinden de bijeenkomsten plaats. Elke bijeenkomst duurt twee uur. Daarnaast maakt u thuis opdrachten en krijgt u zo nodig persoonlijke begeleiding. Na het volgen van alle bijeenkomsten ontvangt u een bewijs van deelname.

  De training is als volgt opgebouwd:

  • 1 individueel startgesprek,
  • 1 individueel eindgesprek,
  • Module 1: 4 groepssessies,
  • Module 2: 4 groepssessies,
  • Module 3: 7 groepssessies.