De meeste trainingen van Reclassering Nederland zijn gericht op het veranderen van gedrag. Wij geven zelf trainingen maar kunnen u ook verplichten of aanraden ergens anders een training te volgen. Ook gemeenten kopen trainingen bij ons in. Een greep uit ons aanbod.

  Training Alcohol en geweld

  De training Alcohol en geweld heeft als belangrijkste doel om herhaling te voorkomen van geweldsdelicten waarbij alcohol in het spel is. In de training leert u om de relatie tussen uw alcoholgebruik en agressieve gedrag in te zien. Doel is om zelf uw gedrag in risicosituaties te veranderen.

  Wat is de training Alcohol en geweld?

  De training Alcohol en geweld heeft als doel u te helpen om agressief gedrag onder controle te krijgen. Dat doen we door met u te kijken naar de effecten van alcohol op uw gedrag. In de training brengt u uw alcoholgebruik en gedrag in kaart. Met deze inzichten kunt u bepalen wat u uiteindelijk wilt veranderen. Vervolgens krijgt u tips om grip te krijgen op uw gebruik en gedrag. 

  Wat levert de training u op?

  • het verband te zien tussen uw alcoholgebruik en uw (agressieve) gedrag, 
  • welke effecten alcohol heeft op het brein en het lijf, 
  • bewust te kiezen als u alcohol gaat gebruiken, omdat u op de hoogte bent van de mogelijke gevolgen en consequenties.

  Praktisch

  De training Alcohol en geweld bestaat uit drie modules: 

  • Alcohol, 
  • Agressie,
  • Alcohol en agressie.

  Iedere module kent 3 groepsbijeenkomsten van 2 uur. In totaal gaat het om 9 bijeenkomsten. Daar bovenop volgt u ook 2 individuele sessies van 1,5 uur. 

  Training Beëindigen (onderling) relationeel geweld (BORG)

  In elk gezin en elke relatie is er weleens ruzie. Maar wat als er klappen vallen of er sprake is van psychische mishandeling? Of als uw partner of kinderen steeds uitgescholden worden?

  Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de samenleving. Vooral partnergeweld en kindermishandeling komen veel voor. Huiselijk geweld gaat zelden of nooit vanzelf over, zo blijkt uit onderzoek.

  In de training BORG leert u uw boosheid en agressie beter te hanteren. De training motiveert u om uit de geweldsspiraal te stappen. Ook uw partner of ex-partner betrekken wij bij de training.

  Waarom BORG? 

  De gedragstraining BORG helpt u het geweld te stoppen. Door het nemen van een time-out leert u uw agressie beheersen. Verder is het belangrijk dat u risicovolle situaties herkent.

  Door allerlei praktische oefeningen leert u hoe u kunt omgaan met negatieve gevoelens en emoties. U houdt een logboek bij waarin u opschrijft wanneer en op welke manier u uw gevoelens onder controle weet te houden. Ook uw (ex-)partner wordt betrokken bij BORG. Deze training kan ook een opstap zijn voor vervolgbehandeling. 

  Wat levert BORG op? 

  Tijdens de training leert u: 

  • veilig met andere deelnemers te praten over een beladen onderwerp als partnergeweld,
  • inzicht te krijgen in uw eigen rol in het partnergeweld,
  • risicosignalen bij uzelf te herkennen,
  • praktische hulpmiddelen om nieuw partnergeweld te voorkomen,
  • uw zelfbeheersing te vergroten. 

  Praktisch

  BORG is een groepstraining. Alleen bij uitzondering is een individuele variant mogelijk. Uw toezichthouder of trainer besluit hierover. De training duurt in totaal vier maanden en is als volgt opgebouwd: 

  • 3 individuele gesprekken van elk 1,5 uur: startgesprek, evaluatie, eindgesprek.
  • 12 groepssessies verdeeld over 4 clusters. Deze sessies duren 2,5 uur.
  • Voor de oefeningen en het bijhouden van uw logboek heeft u ongeveer 1 uur per week nodig.
  04:03

  Spreekuur Huiselijk geweld van de reclassering

  Roel volgde de training BORG

  Roel en zijn vriendin wonen net een jaar samen als bij Roel op een avond de stoppen doorslaan. 'We hadden een heftige discussie. Opeens had zij een klap van mij te pakken. Mijn opgekropte irritaties en agressie kwamen er uit. Pas toen ik foto’s van haar zag op het politiebureau wist ik hoe hard die klap was.' Roel moest daarom de BORG volgen, een gedragsinterventie gericht op daders van huiselijk geweld. > Lees het artikel 

  Training Cognitieve vaardigheden (CoVa)

  'Eerst denken, dan doen’. Denken is de basis van gedrag. En juist daar gaat het bij circa 60 procent van de delictplegers mis. In de training cognitieve vaardigheden (CoVa) leert u te denken en dan pas te handelen. Door inzicht te krijgen in uw eigen denkprocessen, begrijpt u beter waarom u in de problemen komt. Problemen vermijden en oplossen, daarom draait het in deze training.

  Waarom 'CoVa'?

  Bent u met justitie in aanraking gekomen omdat u moeite heeft om u te beheersen en hierdoor regelmatig niet de juiste beslissingen neemt? Hierdoor kunt u problemen krijgen, bijvoorbeeld met werk of met geld. Tijdens de CoVa-training ontdekt u meer over de manier waarop u denkt en wat de invloed daarvan is op uw gedrag. U leert hoe u anders kunt omgaan met probleemsituaties. Bijvoorbeeld door u te verplaatsen in een ander of door een situatie van verschillende kanten te bekijken. 

  Wat levert de training op? 

  Tijdens de CoVa-training gaan we actief aan de slag. De training helpt u om minder impulsief te zijn. Ook leert u om in lastige situaties uw lichaamssignalen, emoties en gedachten te herkennen die u in de problemen kunnen brengen. Wat is een andere manier om hiermee om te gaan? Samen bedenken we oplossingen.

  Praktisch

  De CoVa-training is een groepstraining. Voor een individuele cognitieve vaardigheidstraining verwijzen we u door naar de training Solo

  De training bestaat uit:

  • 3 individuele sessies van 1 uur,
  • 12 groepssessies van 2 uur.

  Training Cognitieve vaardigheden voor licht verstandelijk beperkten (CoVa-plus)

  CoVa‐Plus helpt reclassenten met een verstandelijke beperking meer grip op hun leven te krijgen. ‘CoVa’ staat voor cognitieve vaardigheden. Mensen met een licht verstandelijke beperking zien soms niet-vijandige situaties automatisch als een aanval. Conflicten en delicten zijn dan vaak de enige oplossingsrichtingen.

  Een training cognitieve vaardigheden kan helpen om uw gedrag te veranderen. De training CoVa-plus helpt bij het vergroten van uw zelfvertrouwen. Zo krijgt u meer invloed op uw omgeving en leven. Ook leert u risicovolle (delict)situaties te herkennen en uit de weg te gaan en u te richten op positieve doelen.

  Waarom CoVa-Plus?

  De training CoVa-plus helpt reclassenten die beter kunnen leren op een rustig tempo, met wat meer herhaling, om minder impulsief te zijn. Ook leren zij om in lastige situaties hun lichaamssignalen, emoties en gedachten te herkennen die hen in de problemen kunnen brengen. Wat is een andere manier om hiermee om te gaan?

  Wat levert de training op?

  In de training gaat u ontdekken wat u denkt, voelt en graag wilt. Ook gaat u leren om nieuwe manieren te bedenken om te krijgen wat u wilt, zonder in de problemen te komen.

  U leert:

  • hoe u goed voor uzelf kunt opkomen,
  • wat u graag wilt doen in uw leven,
  • hoe u problemen kunt oplossen of voorkomen,
  • hoe u weer rustig wordt als u gestrest bent,
  • hoe u stapsgewijs kunt nadenken voor u iets doet waar u spijt van krijgt.

  Praktisch

  Deze training kunt u zowel binnen een groep als individueel volgen.

  De groepstraining duurt in totaal 17 weken en bestaat uit:

  • 8 individueel sessies 1 uur,
  • 17 groepssessies van 2 uur.

  De individuele training duurt in totaal 20 weken en bestaat uit:

  • 3 individuele gesprekken van 1 uur,
  • 17 groepssessies van 1,5 uur.

  Training Cognitieve vaardigheden individueel (Solo)

  Solo helpt reclassenten meer grip op hun leven te krijgen door het verbeteren van de cognitieve vermogens en het versterken van de beschermende factoren. Problemen oplossen kun je leren. Waarom doen wij de dingen die wij doen? Welke gedachten spelen hier in mee en welke keuzemomenten heb je om een ander beslissing te nemen? Dat zijn vragen die centraal staat bij de training Solo. We kijken wat er goed gaat in uw leven en welke positieve punten we kunnen versterken. Tijdens deze training leert u eerst te denken voordat u iets doet.

  Waarom Solo?

  U bent in aanraking gekomen met justitie. Oorzaken daarvan kunnen zijn dat u moeite hebt om uzelf te beheersen of met het nemen van de juiste beslissing. Hierdoor kunt u problemen krijgen, bijvoorbeeld met geld of met werk. Denken vormt de basis van de manier waarop mensen zich gedragen. U krijgt in deze training zicht op hoe dit werkt en u bekijkt met de trainer hoe het beter lukt om eerst te denken voordat u iets doet. Na afronding van de training is er een concreet actieplan.

  Wat levert de training op?

  In de training krijgt u meer zicht op persoonlijke situaties die problemen op kunnen leveren. Ook krijgt u zicht op kwaliteiten en hoe u deze kunt inzetten in lastige situaties. U creëert een nieuw beeld van een positieve zelf.

  U deze training leert u:

  • probleemoplossingsstrategie,
  • een probleem van verschillende kanten te bekijken,
  • perspectief te nemen,
  • moreel en kritisch te redeneren,
  • hoe u meer controle over uw impulsieve gedrag krijgt,
  • hoe u werkt aan positieve levensdoelen en een vervolgplan.

  Praktisch

  Solo is een individuele training, waarbij we rekening houden met wat u wel en niet kunt of weet.

  Solo bestaat uit 13 bijeenkomsten van 1,5 uur. Minimaal 1 sessie per week.

  Training Leefstijl 24/7

  Vaak bestaat er een verband tussen crimineel gedrag en het overmatig gebruik of misbruik van softdrugs, harddrugs, alcohol of gokken. Leefstijl 24/7 heeft als doel u te helpen inzicht te krijgen in uw middelengebruik en crimineel gedrag. In de training brengt u beide in kaart. U kunt dan kijken naar het verband tussen uw gebruik en uw crimineel gedrag. Met deze informatie kunt u bepalen wat u hieraan wilt veranderen. Vervolgens krijgt u tips om grip te krijgen op uw gebruik en gedrag.

  Waarom Leefstijl 24/7?

  Leefstijl 24/7 is een training die reclassenten helpt meer grip op hun middelengebruik te krijgen, om zo een meer sociale leefstijl te bereiken.

  Wat levert de training op?

  In deze training leert u:

  • inzicht te krijgen in uw middelengebruik,
  • problematisch middelengebruik of gokgedrag te veranderen,
  • bewust te worden van het verband tussen crimineel gedrag en middelengebruik,
  • terugval in middelengebruik te voorkomen.

  Praktisch

  De training heeft 3 modules. Afhankelijk van de zwaarte van het middelengebruik en het recidiverisico volgt u één of meerdere modules.

  De training is als volgt opgebouwd:

  • 1 individueel startgesprek,
  • 1 individueel eindgesprek,
  • Module 1: 6 groepssessies,
  • Module 2: 4 groepssessies,
  • Module 3: 5 groepssessies.

  Training i-Respect

  Onvoldoende controle over woede en frustratie mondt veelal uit in agressie. Mensen die vaak agressief zijn, pikken lichamelijke signalen te weinig op. Ook hebben zij weinig oplossingen om woede te beheersen. De training i-Respect richt zich op verdachten en veroordeelden van een delict waarbij agressie een rol speelde. Anders omgaan met woede en frustratie staat in de training voorop.

  Waarom i-Respect?

  Tijdens de training i-Respect leert u om risicovolle situaties te vermijden. Ook leert u om uw problemen zonder agressie op te lossen en verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen agressieve gedrag.

  Wat levert de training op?

  In deze training leert u :

  • inzicht te krijgen in uw eigen gedrag,
  • hoe u zicht kunt beheersen,
  • uw sociale vaardigheden kan verbeteren (succeservaringen),
  • wat helpende gedachten zijn,
  • positieve levensdoelen en toekomstplannen te formuleren.

  Praktisch

  I-respect is een individuele training, waarbij we rekening houden met wat u al wel en niet kunt of weet.

  De training duurt 6 of 12 weken. De standaardversie bestaat uit 12 weken en de verkorte versie uit 6.

  Beide versies vinden iedere week plaats en duren 1,5 uur.

  Welke versie voor u het meest geschikt is, hangt af van een aantal factoren. We kijken naar het delict en welke vorm van agressieprobleem er speelt. Ook nemen we de uitkomsten van de vragenlijsten, die u aan het begin van de training invult, mee.

  Training Werken aan werk

  Werk zoeken, vinden en vasthouden - daar draait het om in de training Werken aan werk. Tijdens de training delen we kennis over de arbeidsmarkt en gaan we met u in gesprek over welke wegen leiden naar werk. Het doel van Werken aan werk is het brengen van stabiliteit in uw leven. Dat doen we door u vaardigheden te leren die u beter in staat stellen om werk te krijgen en te behouden. U kunt de training zowel individueel als in groepsverband volgen.

  Waarom Werken aan werk?

  U bent in aanraking gekomen met justitie. Eén van de oorzaken hiervan kan zijn dat u moeite heeft om werk te vinden dat goed bij u past. Het doel van Werken aan werk is om u op een andere manier na te laten denken over werk. Wat betekent werk voor u? Wat zijn uw wensen en mogelijkheden? Tijdens Werken aan werk leert u wat u kunt doen om passend werk te vinden en hoe u uw baan kunt behouden. Uiteraard is de training geen garantie dat u passend werk vindt, maar het vergroot wel uw kansen op een baan.

  Wat levert de training op?

  Tijdens de training gaat u op zoek naar werk dat het beste bij u past, en hoe deze te behouden.
  Door praktische oefeningen leert u:

  • wat een realistisch beeld is van uw wensen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt,
  • zicht te krijgen op de sociale vaardigheden die nodig zijn om een baan te vinden en te behouden,
  • samen te werken met collega's en leidinggevende,
  • om te gaan met kritische vragen,
  • (eventueel) het strafblad bespreekbaar te maken,
  • inzicht in de procedure omtrent een verklaring omtrent gedrag (VOG).

  Praktisch

  Werken aan werk bestaat uit drie modules. Twee keer per week vinden de bijeenkomsten plaats. Elke bijeenkomst duurt 2 uur. Daarnaast maakt u thuis opdrachten en krijgt u zo nodig persoonlijke begeleiding.

  De training is als volgt opgebouwd:

  • 1 individueel startgesprek,
  • 1 individueel eindgesprek,
  • Module 1: 4 groepssessies,
  • Module 2: 4 groepssessies,
  • Module 3: 7 groepssessies.