Sinds 2011 zijn het Openbaar Ministerie, de politie, slachtofferhulp, Raad voor de Kinderbescherming en de reclassering gestart met ZSM: Zorgvuldig, Snel en op Maat. In sommige regio's is Bureau HALT intussen ook aangesloten. Doel van ZSM is een betere doorstroming in de strafrechtketen.

Bij ZSM wordt veelvoorkomende lichte criminaliteit soms al binnen zes uur afgedaan. Het Openbaar Ministerie legt straffen op, zonder tussenkomst van een rechter en de advocatuur. Grootste verschil met de reguliere manier van werken is dat de betrokken partijen bij ZSM parallel naar een zaak kijken in plaats van volgtijdelijk. 

De organisaties zitten letterlijk bij elkaar aan tafel om binnenkomende strafzaken te beoordelen en de officier van justitie van advies te voorzien. De aanpak groeide snel uit tot een onmisbare samenwerking aan 'de voorkant' van de strafrechtketen - daar waar verdachten voor het eerst te maken krijgen met justitie. 

Toename adviesrapportage via ZSM

Vanaf 2012 is een duidelijke toename van het aantal reclasseringsadviezen in het kader van ZSM te zien. Bijna 30.000 zaken worden nu jaarlijks via ZSM 'afgedaan'. Ongeveer een derde van alle reclasseringsadviesaanvragen door justitiële partners wordt intussen via ZSM verstrekt. In 2012 was dat nog geen 2 procent. 

03:38

Strafrecht volgens ZSM - Zorgvuldig, Snel en op Maat