Hulpinstanties

Voor, tijdens en na uw toezicht, werkstraf of detentie kunt u aankloppen bij verschillende organisaties en instanties voor hulp en advies. Bijvoorbeeld over uw leven na detentie, het zoeken van werk, het oplossen van schulden of het aanpakken van uw verslaving. Uw reclasseringswerker ondersteunt u waar nodig.

Hulpinstanties

Gevangenenzorg Nederland
Hulporganisatie voor gevangenen, ex-gevangenen en de familie van gevangenen. Vrijwilligers leggen bezoeken af in heel Nederland. Maatschappelijk werkers, in dienst bij Gevangenenzorg Nederland, sturen hen aan.

Stichting Exodus
Opvang en begeleiding gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familie.

Humanitas
Vrijwilligersorganisatie die o.a. verschillende programma’s aanbiedt binnen het thema ‘detentie’. Zowel voor (ex-)gedetineerden, als voor hun gezin.

Bureau Buitenland
Afdeling van de reclassering die opkomt voor de belangen van in het buitenland gedetineerde Nederlanders

Stichting Epafras
Geestelijke begeleiding van in het buitenland gedetineerde Nederlanders.