Internationale samenwerking

Bureau Buitenland maakt zich sterk voor internationale samenwerking op het gebied van reclasseringswerk. We werken hieraan binnen het algemene kader dat door het ministerie van Veiligheid en Justitie is vastgesteld. Door intensief samen te werken willen we de kwaliteit van reclasseringsdiensten in andere landen bevorderen.

Samenwerkingsprojecten

Bureau Buitenland neemt deel aan het structurele departementale overleg over rechtstaatopbouw van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Tijdens dit overleg stemmen we werkzaamheden af en overleggen we met andere justitiële ketenpartners, zoals Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De meeste projecten worden gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken of de Europese Unie. Bilaterale samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd in samenwerking met Nederlandse ambassades. Op deze wijze dragen we bij aan het overheidsbeleid ten aanzien van rechtstaatopbouw in andere landen, met als doel de professionalisering van de Europese reclasseringspraktijk.

Caribisch Nederland

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt gereclasseerd door Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN). In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is Reclassering Nederland gedelegeerd opdrachtgever van SRCN. De druk op het justitieapparaat in Caribisch Nederland is hoog en daarmee ook de vraag naar reclasseringswerk. Bureau Buitenland ondersteunt de SRCN in haar werkzaamheden.