Onderzoekers

Regelmatig vragen onderzoekers van onderwijsinstellingen en onderzoeksbureaus de reclassering om medewerking aan hun onderzoek. Dat waarderen we zeer.

Wetenschappelijk onderzoek toetst de kwaliteit van ons werk, stimuleert onze professionele ontwikkeling en draagt bij tot verbreding van kennis binnen onze organisatie. Jaarlijks ronden we een aanzienlijk aantal onderzoeken succesvol af. We volgen hierbij een onderzoeksplan dat regelmatig wordt afgestemd met onze regio's.

  • Wilt u onderzoek doen dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via dit formulier.

Uw voorstel wordt door de onderzoekscommissie van RN beoordeeld op relevantie. Eventueel volgt een nader gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Als wij de aanvraag relevant vinden, schrijven wij een advies aan de directie. De directie besluit of het onderzoek uiteindelijk doorgang vindt.