Gedragstrainingen

Crimineel gedrag verminderen en voorkomen, dat is het doel van de gedragstrainingen van Reclassering Nederland. Eerst denken dan doen, staat in veel trainingen hoog op de agenda.

Waarom een gedragstraining?

Positief beïnvloeden van gedrag van een verdachte of veroordeelde staat voorop in onze gedragstrainingen. Denk aan het voorkomen van schulden of hulp bij de zoektocht naar werk of het kunnen omgaan met spanningen binnen een relatie. 

Tijdens een training krijgt de deelnemer inzicht in de manier waarop hij of zij reageert in moeilijke situaties. Ook oefent de deelnemer met andere manieren van reageren. Bijvoorbeeld door eerst te denken en dan pas te handelen (cognitieve vaardigheidstraining) of door de gevolgen van bepaald gedrag onder ogen te zien (problematisch middelengebruik) en daarvoor alternatieven te ontwikkelen.

Wanneer een gedragstraining?

Mensen krijgen een gedragstraining opgelegd als bijzondere voorwaarde bij het vonnis of de beschikking. Bij een voorwaardelijke veroordeling of een voorwaardelijke invrijheidstelling kan alleen de rechter of de officier van justitie iemand een gedragsinterventie opleggen. 

Ook een reclasseringswerker kan door zijn zogeheten aanwijzingsbevoegdheid een gedragstraining voorstellen. Denk aan voorwaardelijke schorsing, tijdens detentie, tbs met voorwaarden of een voorwaardelijk sepot.

Wetenschappelijk gefundeerd

De gedragstrainingen van Reclassering Nederland zijn wetenschappelijk gefundeerd. Een onafhankelijke Erkenningscommissie toetst en evalueert de gebruikte methodieken en behaalde resultaten. 

Kijk hier voor een overzicht van de gedragstrainingen die wij geven.