Wil je meer weten over wat de reclassering doet? Op deze website vind je daarover onder 'wat wij doen' meer informatie. Onder 'ik moet naar de reclassering' vind je informatie voor cliënten. Daarin staat stapsgewijs het verloop van bijvoorbeeld een werkstraf uitgelegd. 

Ook hebben we een aantal korte filmpjes waarin je uitleg krijgt over werkstraf, toezicht, reclasseringsadvies en electronische controle, beter bekend als ' de enkelband'. Ze staan hieronder klaar voor je. En over onze bijna 200-jarige geschiedenis hebben we een mooie site gemaakt. Bekijk m hier.

01:34

Wat houdt een werkstraf in bij Reclassering Nederland?

01:26

Hoe werkt reclasseringstoezicht bij Reclassering Nederland?

01:33

Wat houdt reclasseringsadvies in bij Reclassering Nederland?

01:33

Hoe werkt de enkelband voor elektronische controle bij Reclassering Nederland?