Wil je meer weten over wat de reclassering doet? Op deze website vind je daarover onder 'wat wij doen' meer informatie. Onder 'ik moet naar de reclassering' vind je informatie voor cliënten. Daarin staat stapsgewijs het verloop van bijvoorbeeld een werkstraf uitgelegd. 

Ook hebben we een aantal korte filmpjes waarin je uitleg krijgt over werkstraf, toezicht, reclasseringsadvies en electronische controle, beter bekend als ' de enkelband'. Ze staan hieronder klaar voor je. En over onze bijna 200-jarige geschiedenis hebben we een mooie site gemaakt. Bekijk m hier.

Heb je na het bestuderen van deze informatie nog vragen? Ga dan naar contact en klik op het algemeen contactformulier om je vraag online in te kunnen dienen.

01:34

Werkstraf - Reclassering Nederland

01:26

Toezicht Reclassering Nederland

01:33

Advies - Reclassering Nederland

01:33

Elektronische controle - Reclassering Nederland