Missie en visie

Reclassering Nederland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie, gemeenten en het gevangeniswezen zetten we alles op alles om te voorkomen dat mensen (opnieuw) de fout in gaan. 

Missie 

Reclassering Nederland draagt bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen. 

Visie

Daders zijn verantwoordelijk voor het delict en hun eigen gedrag. Justitiële autoriteiten beslissen over de consequenties. Voor daders die door een handicap of hun psychische gesteldheid niet in staat zijn hun verantwoordelijkheid te nemen, vindt doorgaans toeleiding naar zorg plaats.

Gunstig beïnvloeden van het gedrag van daders is vaak mogelijk. Reclassering Nederland ondersteunt mensen daarbij. Het aanwakkeren van motivatie, maken van verantwoorde keuzes en zelfreflectie maken deel uit van de aanpak. Daarbij houden we rekening met de risico’s voor de samenleving en controleren we waar nodig. 

Ook voor verdachten

Ook verdachten in strafzaken komen in aanraking met Reclassering Nederland. Vaak is het nog niet duidelijk of ze strafbare feiten hebben gepleegd. Uit justitiële gegevens, gedrag en de sociale omgeving zijn vaak echter risico’s voor de veiligheid van personen of de samenleving te destilleren. In dat geval prevaleert het beperken van die risico’s.

Bevlogen teams in buurt en bajes is de overkoepelende titel van de visie en ambities waar Reclassering Nederland de komende jaren mee aan de slag gaat. Onze visie en ambities hebben we onder andere gebaseerd op de veranderlijnen van ‘Koers en kansen voor de sanctieuitvoering’ (K&K). Hierdoor kunnen we ook makkelijker aansluiten bij inhoudelijke ontwikkelingen van andere (keten)partners. Die richten zich immers steeds vaker op dit gedachtegoed. We hebben de veranderlijnen vertaald naar onze eigen praktijk en vervolgens toegespitst op drie ambities voor Reclassering Nederland.