Veelgestelde vragen

toezicht

Hoe vaak moet ik op gesprek komen bij een toezicht?

Dat hangt bij toezicht af van de ernst van het delict waarvoor u bent veroordeeld, de ingeschatte kans dat u op opnieuw de fout ingaat en de risico's voor eventuele slachtoffers.

Hoe lang duurt een toezicht?

Dat hangt er van af. Meestal legt de rechter een toezicht op voor twee jaar. Maar er zijn ook andere varianten van toezicht die korter kunnen duren zoals bijvoorbeeld een penitentiair programma of een schorsingstoezicht. Het toezicht bij een voorwaardelijke invrijheidstelling kan langer duren dan twee jaar.

Wat is een bijzondere voorwaarde?

Een bijzonder voorwaarde is verplichting die u heeft tijdens uw reclasseringstoezicht. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat u een gedragstraining moet volgen of u moet meewerken aan een behandeling. De bijzondere voorwaarden staan in het vonnis of de justitiële beslissing die over u is genomen. Tijdens het toezicht controleren wij of u zich aan de bijzondere voorwaarden houdt.

werkstraf

Hoeveel werkstraffen verwerkt Reclassering Nederland per jaar?

Ongeveer 30 duizend. Kijk voor meer info bij Cijfers en feiten.

Wat is een werkstraf?

Een werkstraf is een straf waarbij iemand door de rechter of het Openbaar Ministerie verplicht wordt een aantal uren zinvol en onbetaald werk te verrichten. De werkstraf is een hoofdstraf. Dat betekent dat de werkstraf sinds 2001 thuishoort in het rijtje van geldboete en gevangenisstraf.

 

Wat voor soort werk doen werkgestraften?

Werkgestraften werken voor non-profitorganisaties, zoals ziekenhuizen, boswachterijen, bejaardenhuizen of voor gemeentes, bijvoorbeeld in de plantsoenendienst. 

Wat is het maximaal aantal uren voor een werkstraf?

Zowel de rechter als het Openbaar Ministerie kan werkstraffen opleggen. De rechter kan maximaal 240 uur werkstraf opleggen. Het Openbaar Ministerie legt maximaal 120 uur op bij een transactie en 180 uur bij een strafbeschikking.

Gedragsinterventies

Is het verplicht een gedragsinterventie (training) te volgen?

Ja, in de meeste gevallen wel. Wanneer dit is opgelegd in een vonnis dan vindt de rechter dat een training u kan helpen en moet u deze verplicht doen.

Moet ik bij alle bijeenkomsten van de training aanwezig zijn?

Ja.  

Wat nou als ik een keer echt niet kan komen?

Het kan voorkomen dat u een bijeenkomst mist, omdat u echt niet kunt komen. Deze bijeenkomst moet u dan inhalen. Voor de meeste gedragsinterventies (trainingen) geldt dat u maximaal één bijeenkomst kunt missen.

Hoe lang duurt de training? En hoe lang duurt één bijeenkomst?

Dat verschilt per gedragsinterventie. Die kan uit 5, maar ook uit 15 bijeenkomsten bestaan. Ook de duur van de bijeenkomsten verschilt per interventie; het kan één uur, maar kan ook tweeënhalf uur duren. U kunt dit navragen bij de trainer of uw toezichthouder.

Moet ik huiswerk maken?

Ja. Dit is onderdeel van de trainingen.

Ik heb moeite met lezen, wordt daar rekening mee gehouden?

Ja. U kunt dit aangeven bij de trainer of uw toezichthouder. Bij de meeste interventies hoeft u niet veel te lezen.

advies

Waarom zou ik meewerken aan een adviesrapport?

Het advies dat wij uitbrengen, speelt een grote rol bij de zitting in de rechtbank of de beslissing van de officier van justitie. U heeft er dus baat bij mee te werken aan het advies. Zo heeft u de grootste kans op een afgewogen oordeel van de rechter of officier van justitie. Ook als u niet meewerkt, kunnen wij een advies uitbrengen op basis van beschikbare (dossier)informatie.

Kan de reclassering bepalen wat voor straf ik krijg?

Nee, dat is uiteindelijk aan officier van justitie en de rechter. Wel geven wij advies over wat wij nodig vinden om het risico dat u opnieuw met justitie in aanraking komt zo klein mogelijk te maken. De rechter bepaalt zelf wat hij met ons advies doet.