Jaarverslagen

Elke jaar kijken wij in ons jaarverslag terug op het voorgaande jaar. Wat waren daarin de belangrijkste ontwikkelingen? Waar lag onze focus?

De jaarverslagen verschillen qua vorm, maar bevatten altijd een beschouwing van de algemeen directeur, verhalen uit de organisatie, een verslag van de Raad van Toezicht en natuurlijk de cijfermatige verantwoording.