Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Ongeveer een kwart van alle zaken die bij Reclassering Nederland binnenkomt, gaat over huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor de aanpak van huiselijk geweld werken wij samen met onze lokale en landelijke ketenpartners: politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

Doelgerichter aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling is nodig. Jaarlijks worden in Nederland honderdduizenden mensen slachtoffer van huiselijk geweld, waarvan 119.000 kinderen. Snel ingrijpen om het geweld te stoppen en slachtoffers te voorkomen staat voorop. Met de lokale ketenpartners hebben we hier goede afspraken over gemaakt.

Snel ingrijpen

De reclassering is de verbindende schakel tussen het strafrechtelijke traject en de hulpverlening. Na een melding van huiselijk geweld komen wij snel in actie. De reclasseringswerker betrekt hulp- en dienstverleners, familie en vrienden om samen afspraken te maken. Als de dader de hulpverlening niet start of afmaakt dan volgt een strafrechtelijke reactie. Is er geen sprake van een strafrechtelijk kader? Dan is Veilig Thuis aan zet. Wij werken in alle gevallen samen met Veilig Thuis.

Partnergeweld

In ruim 60 procent van huiselijk geweld zaken gaat het om partner- of ex-partnergeweld. Om de problematiek en de risico’s op herhaling in kaart te brengen, maken wij een risicotaxatie. Ook geven we advies over passende interventies, zoals ondertoezichtstelling en gedragstrainingen.

Denk aan de gedragstraining BORG voor daders en verdachten van partnergeweld. Daarnaast houden wij toezicht op een eventueel contact- of gebiedsverbod of begeleiden we de dader naar specialistische zorg. Ook begeleiden wij gemeenten bij de inzet van een tijdelijk huisverbod en een effectieve daderaanpak. 

Werken met de meldcode

Ook reclasseringsmedewerkers zijn getraind om signalen van huiselijk geweld te herkennen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt bij het nemen van de juiste stappen bij (vermoedens van) huiselijk geweld. 

Bijna een kwart van de 78 duizend cliënten van Reclassering Nederland werd in 2016 verdacht van of veroordeeld voor mishandeling. Het gaat in totaal om 18.157 cliënten. Zij kregen in 2016 vooral celstraffen of toezichten opgelegd. Van de in totaal 9422 toezichtopdrachten in 2016 ging het in 2174 gevallen om plegers van mishandeling. Het gaat dan niet alleen om huiselijk geweld, ook bijvoorbeeld uitgaansgeweld is in deze cijfers inbegrepen. Werkstraffen komen relatief minder voor. Van de 26.343 opgelegde werkstraffen in 2016 werden er 4327 uitgevoerd door cliënten die veroordeeld werden voor mishandeling. (Bron: SIBA, Reclassering Nederland).