Cijfers en feiten

Hoeveel werkgestraften begeleidt Reclassering Nederland jaarlijks? Hoe vaak adviseren wij justitie en gevangeniswezen over verdachten en veroordeelden? Hoeveel toezichten voeren wij uit? Enkele cijfers en feiten uit 2022 op een rij.

Reclasseringstaken

 

 

Verdeling man/vrouw 

In 2022 bestond het aantal cliënten van Reclassering Nederland voor 89% uit mannen en 11% uit vrouwen.

 

 

Leeftijd

Meer dan de helft van onze cliënten in 2022 is jonger dan 35 jaar.

 

 

Dagbesteding

48% van onze cliënten heeft geen dagbesteding zoals werk, school of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Hoofddelict

Van de cliënten van Reclassering Nederland* die een werkstraf of een toezicht opgelegd kregen, pleegde het grootste deel een aan agressie gerelateerd delict tegen personen (28%) of een verkeersdelict (27%).

Totaal aantal toezichten

In 2022 kwam het grootste deel van onze cliënten onder reclasseringstoezicht te staan na een voorwaardelijke veroordeling (2.866) of schorsing van de voorlopige hechtenis (1.944). 551 cliënten kwamen onder toezicht van Reclassering Nederland door een Penitentiair Programma en/of Elektronische Monitoring en 440 cliënten door een voorwaardelijke invrijheidstelling.

Motief voor gepleegd delict

Wat was het motief voor het plegen van het delict waardoor reclassenten onder toezicht kwamen te staan of een werkstraf voor moesten uitvoeren bij Reclassering Nederland? Hoe daders komen tot een delict is meestal een complexe samenloop van gebeurtenissen en factoren. We noemen de meest voorkomende aanleidingen om een beeld te geven. De emotionele toestand van de dader (44%), een financiële motivatie (30%) en macht/onmacht (14%) waren in 2022 de meest voorkomende motieven voor het plegen van een delict waarvoor zij in contact zijn gekomen met Reclassering Nederland.

 

Beïnvloedende factoren en gevolgen

Welke factoren zijn van invloed geweest en heeft het delict tot schade geleid? In 31% van de delicten waren er meerdere daders betrokken en 26% van de delicten werd onder invloed van middelen gepleegd. In 40% van de gevallen was er sprake van materiële schade door toedoen van de daders.