Cijfers en feiten

Hoeveel werkgestraften begeleidt Reclassering Nederland jaarlijks? Hoe vaak adviseren wij justitie en gevangeniswezen over verdachten en veroordeelden? Hoeveel toezichten voeren wij uit? Enkele cijfers en feiten uit 2023 op een rij.

Reclasseringstaken

In 2023 hebben 29.183 reclassenten een werkstraf uitgevoerd. Er stonden 14.183 reclassenten onder toezicht en er werden 25.600 reclasseringsadviezen uitgebracht. 

 

Verdeling man/vrouw 

In 2023 bestond het aantal reclassenten van Reclassering Nederland voor 90% uit mannen en 10% uit vrouwen.

 

Leeftijd

In 2023 zijn meer dan de helft van de reclassenten onder de 35 jaar. Boven de 65 zien we de minste reclassenten. 

Dagbesteding

40% van onze reclassenten heeft geen dagbesteding zoals werk, school of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Hoofddelict

Van de reclassenten van Reclassering Nederland* die een werkstraf of een toezicht opgelegd kregen, pleegde het grootste deel een aan agressie gerelateerd delict tegen personen (29%) of een verkeersdelict (26%).

Totaal aantal toezichten

In 2023 kwam het grootste deel van onze reclassenten onder reclasseringstoezicht te staan na een voorwaardelijke veroordeling (3.013) of schorsing van de voorlopige hechtenis (1.939). 417 reclassenten kwamen onder toezicht van Reclassering Nederland door een Penitentiair Programma en/of Elektronische Monitoring en 425 reclassenten door een voorwaardelijke invrijheidstelling.

Motief voor gepleegd delict

Wat was het motief voor het plegen van het delict waardoor reclassenten onder toezicht kwamen te staan of een werkstraf voor moesten uitvoeren bij Reclassering Nederland? Hoe daders komen tot een delict is meestal een complexe samenloop van gebeurtenissen en factoren. We noemen de meest voorkomende aanleidingen om een beeld te geven. De emotionele toestand van de dader (57%), een financiële motivatie (34%) en macht/onmacht (21%) waren in 2023 de meest voorkomende motieven voor het plegen van een delict waarvoor zij in contact zijn gekomen met Reclassering Nederland.

Beïnvloedende factoren en gevolgen

Welke factoren zijn van invloed geweest en heeft het delict tot schade geleid? In 35% van de delicten waren er meerdere daders betrokken en 28% van de delicten werd onder invloed van middelen gepleegd. In 41% van de gevallen was er sprake van materiële schade door toedoen van de daders.