Nieuws
Rapportage.jpg

Reactie op evaluatie strafverleden Gökmen T.

Op maandag 18 maart 2019 vond op het 24 Oktoberplein in Utrecht een gewelddadige schietpartij plaats waarbij vier mensen om het leven kwamen en meerdere gewonden vielen. Het was een tragische en verdrietige gebeurtenis voor nabestaanden en slachtoffers, en een schok voor de samenleving. Het raakte ook Reclassering Nederland, omdat het om de hoek van onze Utrechtse locaties gebeurde. De dader was bekend bij Reclassering Nederland en net gestart met een schorsingstoezicht.

Het ministerie van J&V heeft naar aanleiding van deze gebeurtenis leerevaluaties laten uitvoeren naar het handelen van de justitiële ketenpartners ten aanzien van de dader Gökmen T. De Inspectie van Justitie en Veiligheid heeft een overkoepelende analyse opgesteld. Zojuist is deze evaluatie openbaar gemaakt. Reclassering Nederland heeft aan beide trajecten haar volledige medewerking gegeven. Algemeen directeur Johan Bac: “Het grote verdriet van de nabestaanden en slachtoffers en de schok voor de samenleving zijn de belangrijkste drijfveer om aan deze evaluaties mee te werken en op zoek te gaan naar of en hoe we zaken beter kunnen doen.”

Evaluatie

Ondanks zijn strafrechtelijk verleden stond Gökmen T. vóór 1 maart 2019 nooit eerder onder toezicht van de reclassering. Wel was de reclassering in het verleden betrokken bij een advies aan de rechtbank voor een strafzaak. Hieraan weigerde hij mee te werken. Ten tijde van de schietpartij op 18 maart 2019 was zijn reclasseringstoezicht (vanwege een schorsing door de rechtbank van de voorlopige hechtenis) net een week daarvoor gestart.Uit de evaluatie van het strafrechtelijk verleden van T. blijkt dat de reclassering conform regelgeving en richtlijnen heeft gehandeld.

Conclusie

Algemeen Directeur Johan Bac: “Achteraf is het natuurlijk zeer pijnlijk om te constateren dat iemand die bekend was binnen de strafrechtketen zo’n ernstige en ontwrichtende daad pleegt. Tegelijkertijd concludeert het rapport terecht dat zoiets nooit helemaal te voorkomen is. Hoewel de reclassering niet wordt genoemd in de aanbevelingen van de Inspectie, zullen ook wij onze bijdrage leveren. Bijvoorbeeld als het gaat om het versterken van de informatiedeling tussen alle partijen binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen. Inmiddels zijn er de afgelopen twee jaar ook zaken verbeterd. Signalen over (mogelijke) radicalisering in detentie worden nu beter gedeeld, ook met de reclassering. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van ons werk, én voor de veiligheid van onze werkers.”

Lees hier de beleidsreactie en het persbericht van de Inspectie van Justitie en Veiligheid.

Geplaatst op 26 mei 2021