Nieuws
Adobestock 19348710

Minder recidive na buitenlandse detentie: aanleiding voor verder onderzoek

Nederlanders die terugkeren na buitenlandse detentie gaan minder vaak opnieuw de fout in dan Nederlanders die hier ‘uit de bak’ komen. Dat was een van de uitkomsten van het onderzoek ‘Recidive na buitenlandse detentie’ door Bureau Buitenland van Reclassering Nederland. Waar komen die lage recidivecijfers door? En wat maakt dat degenen die wel recidiveren dat dan wel doen? Dit soort vragen zijn nog grotendeels onbeantwoord. “Er zijn wel wat aannames en vermoedens, maar we zouden daar graag met geïnteresseerde partijen meer onderzoek naar doen”, vertelt Laura Cleofa-van der Zwet die vanuit Bureau Buitenland het onderzoek opzette samen met Matthias van Hall van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Op website van bjutijdschriften.nl vind je het in in Proces gepubliceerde onderzoek: Terugkeer na buitenlandse detentie, een studie onder teruggekeerde gedetineerden in Nederland 

Laura licht toe: een factor zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we bij Bureau Buitenland al vroegtijdig in de begeleiding het netwerk van een gedetineerde betrekken. We weten dat het sociaal netwerk een belangrijke rol heeft bij re-integratie.” Maar hoe het precies zit dat is iets wat meer onderzoekt vraagt. We vermoeden dat er uit zulk onderzoek ook lessen te trekken zijn voor de Nederlandse reclasseringspraktijk.

Daarom nodigt Bureau Buitenland externe partijen als hogescholen, universiteiten of onderzoeksbureaus uit om contact op te nemen over de mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoek. “Met Hogeschool Utrecht en onder andere de nazorg afdelingen van verschillende gemeentes is recent een start gemaakt met een kortdurend vervolgonderzoek naar de samenwerking rondom terugkerende ex-gedetineerden uit het buitenland. De wens is om hiermee het aanbod nog beter af te stemmen op de behoeftes. Dat is al mooi, maar we willen ook graag longitudinaal onderzoek doen want we weten nog maar heel weinig over hoe het deze ex-gedetineerden, ook op langere termijn, vergaat”, vertelt Laura. “En dat we zulk onderzoek überhaupt kunnen doen is vrij bijzonder. Het werk van Bureau Buitenland is uniek in de wereld. Dit maakt dat wij in de positie zijn om data bij elkaar te brengen die ook internationaal nergens anders beschikbaar zijn.  

In onderstaande video krijg je meer uitleg over het onderzoek en de werkzaamheden van Bureau Buitenland.

03:04

Recidive na Buitenlandse Detentie NL ondertiteld

Geplaatst op 27 januari 2022