Onderzoeksaanvragen


Externe bureaus
Reclassering Nederland zoekt met regelmaat samenwerking met onderwijs en wetenschap. Onderzoeksaanvragen van externe bureaus zijn van harte welkom. U dient uw aanvraag digitaal in met behulp van het aanvraagformulier voor:

•    Externe bureaus

Studenten
Als de gelegenheid zich voordoet, worden op deze pagina specifieke beleidsonderwerpen beschreven waar Reclassering Nederland onderzoek naar wil laten doen en waarvoor een onderzoeksaanvraag kan worden ingediend.  

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via onderzoeksaanvragen@reclassering.nl.

Ideeënbus voor studenten
Heeft u interessant idee voor een onderzoek bij Reclassering Nederland? 

Vul dit formulier in en geef daarop een korte beschrijving van het doel, de onderzoeksvraag, de onderzoeksmethode én de relevantie voor Reclassering Nederland.

We kunnen niet garanderen dat we altijd op uw voorstellen ingaan. Alleen als we uw idee interessant vinden, nemen we contact op. Dat doen we dan binnen twee weken.


Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten