COSA voor zedendaders

Geen nieuwe slachtoffers. Daar draait het om bij COSA, een methode voor re-integratie van zedendaders in de samenleving. Vrijwilligers vormen samen met professionals een netwerk rond een zedendader. COSA doorbreekt het isolement van daders, waardoor de kans op recidive afneemt.

Sociaal isolement voorkomen

Na straf, gedwongen behandeling of voorwaardelijke veroordeling heeft iedereen recht op een nieuwe kans. Juist voor zedendaders is dit moeilijk, doordat de samenleving hen niet accepteert. Sociaal isolement en emotionele eenzaamheid liggen op de loer – de grootste risicofactoren voor recidive. Daarom is er COSA (Cirkels of Support and Accountability).

Menselijk contact en toezicht

Bij COSA werken vrijwilligers en professionals samen en vormen een zogeheten COSA-cirkel rond een zedendader. Ofwel: een ondersteunend netwerk. Zij helpen voorkomen dat een zedendader in een isolement raakt door onder andere sociale activiteiten met hem te ondernemen.

Waken voor terugval

De vrijwilligers zijn er voor de zedendader, maar zijn ook de oren en ogen van de professionele hulpverleners. Wanneer een zedendader dreigt terug te vallen, waarschuwen de vrijwilligers de coördinator van Reclassering Nederland. Deze schakelt zo nodig andere professionals in.

COSA is vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Daarom ondertekenen zedendaders die meedoen aan COSA een contract met heldere afspraken. De twee belangrijkste afspraken zijn: ‘geen nieuwe slachtoffers’ en ‘geen geheimen’.

Meedoen aan COSA

Bent u een zedendader die terugkeert in de samenleving en denkt u baat te hebben bij COSA? Neem dan contact op met uw reclasseringswerker, begeleider of behandelaar.

Meer informatie

www.cosanederland.nl

 

De COSA-cirkel is een veilige plek waar ik niet word afgewezen. Daardoor kan ik aan mezelf werken en lopen spanningen minder hoog op.
04:21

COSA