Nieuws
Johanbactwitter Bijgesneden

Reclassering komt met nieuwe aanpak extreem verharde delinquenten

Reclassering Nederland voert een speciaal regime in voor extreem verharde delinquenten die een hoog risico vormen voor de eigen medewerkers en het publiek. Met zwaarder toezicht, veiligheidsmaatregelen en in samenwerking met politie en justitie wil de reclassering de risico’s beter beheersbaar maken.

Het gaat volgens Reclassering Nederland om een relatief kleine groep van ongeveer 150 bekende cliënten onder de 70.000 cliënten waar de reclassering jaarlijks bij betrokken is. Zij vormen een permanent en onevenredig groot veiligheidsrisico. Algemeen Directeur Johan Bac: “Je ziet de verharding in de misdaad ook bij ons als frontlinieorganisatie terug. Medewerkers worden in toenemende mate geconfronteerd met delinquenten die voor niets terugdeinzen. Cliënten uit het zware criminele drugsmilieu of mensen die op dodenlijsten staan of daadwerkelijk worden geliquideerd. Die harde realiteit vraagt om een andere aanpak. Waar de levens van medewerkers in gevaar komen, is voor ons de grens bereikt.”

 

Waar de levens van medewerkers in gevaar komen, is voor ons de grens bereikt

Kern van de werkwijze is dat een landelijk team van speciaal getrainde reclasseringswerkers het reclasseringstoezicht houdt op deze verharde delinquenten. Ook schatten zij de risico’s in en adviseren collega’s hoe het advies (aan rechtbank en OM) en werkstraffen voor deze groep ingericht moeten worden. Reclassering Nederland werkt al langer met een vergelijkbaar specialistisch team voor terreurverdachten.

Het reclasseringswerk is bij de groep verharde delinquenten nadrukkelijker gericht op veiligheid en controle dan op begeleiding en hulp. Bac: “We treffen extra maatregelen om de veiligheid van onze medewerkers te vergroten. En we passen onze werkwijze aan op deze doelgroep. Toezicht wordt alleen gedaan in duo’s, extra controle vindt plaats door middel van een enkelband en meldplichtgesprekken worden gehouden op beveiligde locaties. Ook kunnen we bijvoorbeeld de rechtbank adviseren om een cliënt langer in detentie te houden omdat toezicht buiten de muren te gevaarlijk is. “

Algemeen directeur van Reclassering Nederland Johan Bac vertelt in verschillende media meer over de nieuwe aanpak bij extreem verharde delinquenten.

Het Algemeen Dagblad

NOS

NPO Radio 1

 

Geplaatst op 30 september 2019