Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie

Nieuwe Wet Seksuele Misdrijven per 1 juli

Op maandag 1 juli 2024 treedt de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven in werking. De wet brengt een grote verandering met zich mee in strafbaarheid van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Seks moet altijd vrijwillig en gelijkwaardig zijn. Daarom is het belangrijk dat je weet of de ander ook seks wil. Als iemand kan weten dat de ander geen seks wil, maar toch doorzet, dan is dat strafbaar vanaf 1 juli 2024.

Consent als basisnorm

De nieuwe wet gaat uit van consent betekent wederzijdse toestemming of wederzijdse instemming. als basisnorm. Dwang is in de nieuwe wet een strafverzwarende grond. De nieuwe wet geeft een juridisch kader voor het subjectieve begrip consent. Zo moet je extra goed checken of iemand seks wil als die persoon stil blijft liggen of als iemand onder invloed is.

Seksuele intimidatie en sexchatting strafbaar

Daarnaast worden seksuele intimidatie (in het openbaar, op straat of online) en sexchatting met minderjarigen strafbaar gesteld. Dit zijn belangrijke ontwikkelingen, omdat seksueel grensoverschrijdend gedrag veelvuldig voorkomt in onze samenleving. Uit onderzoek van Rutgers blijkt dat 53% van de vrouwen en 19% van de mannen fysieke aanraking tegen hun wil meemaakt.

Meer strafrechtelijke bescherming

De vernieuwde wet is een antwoord op verschillende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. En is bedoeld om meer strafrechtelijke bescherming te bieden. Ook moet het de drempel verlagen voor het doen van meldingen en aangiften.

Wensen en grenzen herkennen

Een groot deel van onze cliënten heeft moeite met herkennen en erkennen van grenzen op verschillende leefgebieden, waaronder op het gebied van seksualiteit. De nieuwe wet vraagt meer vaardigheden om wensen en grenzen te herkennen, te bespreken en te respecteren. Daarom is het belangrijk dat we dit met cliënten bespreken. Om zo nieuwe slachtoffers te voorkomen.

Overgangsrecht

De nieuwe wet is van toepassing op delicten die na 1 juli 2024 zijn gepleegd. In sommige gevallen, als de pleegperiode voor én na die datum ligt, is zowel de oude als de nieuwe wetgeving van toepassing.

Meer weten?

Wil je meer weten over de aanpassingen in de wet? Lees dan het informatieblad van het ministerie van Justitie en Veiligheid of kijk op de website metelkaartrekkenwedegrens.nl.

Uitgeschreven tekst
Iedereen verdient het om overal veilig te zijn, of het nu thuis, op straat, op het werk of online is. Dit geldt ook voor seksueel contact.
Daarom is er sinds 1 juli 2024 een nieuwe wet seksuele misdrijven.
Wat is er veranderd?

 

In deze nieuwe wet staat dat seks altijd vrijwillig en gelijkwaardig moet zijn.
Als je niet zeker weet of iemand seks wil en toch doorgaat, dan is dat nu strafbaar. Het komt namelijk vaak voor dat slachtoffers van verkrachting of aanranding zich niet verzetten maar uit angst juist bevriezen.
Er is dus geen bewijs meer nodig dat iemand is gedwongen tot seks.

 

Daarnaast is het verboden om in het openbaar, zowel offline als online, mensen seksueel te intimideren, bijvoorbeeld door ongevraagd mee te lopen en seksuele opmerkingen te maken. Mensen kunnen zich hierdoor onveilig voelen.
De nieuwe wet maakt ook het seksueel benaderen van kinderen strafbaar. Denk hierbij aan online seksueel getinte berichten sturen.

 

Bij seksuele intimidatie of misbruik, geeft de wet meer mogelijkheden voor een melding of aangifte bij de politie. Bewijs blijft wel noodzakelijk om te voorkomen dat iemand onterecht wordt veroordeeld.

 

Heb jij een nare seksuele ervaring meegemaakt? Dan kun je terecht bij de politie het Centrum Seksueel Geweld via 0800 – 0188 of Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101.

 

Wil je meer weten over de wet? Ga dan naar Met elkaar trekken we de grens (.nl)

Deel op