Nieuws
Meisje Op Een Festival 1200

Reclasseren op een festival

Daar zitten ze dan in de politiebus. Jongelui met de mooiste kleren aan en een lekker luchtje op, helemaal klaar om er een mooi weekend van te maken. Maar het feest is al voorbij nog voordat het begonnen is: ze zijn betrapt met drugs. In regio Oost staan politie, openbaar ministerie en reclassering tijdens festivals Emporium, Dreamfields en Ground Zero klaar om de zaken van bezoekers die opgepakt worden voor bezit van harddrugs snel af te handelen. Maar hoe gaat dat in z’n werk, reclasseren bij zo’n feest of festival? Reclasseringswerkers Sabine en Evelyn spraken menig betrapt feestganger en vertellen erover.

Evelyn: “Tijdens deze feesten wordt er een zogeheten ‘justitiestraat’ ingericht. Daarin zitten naast het Openbaar Ministerie en de reclassering ook een laboratorium van het NFI om de drugs te testen, en is er een Pro Deo advocaat aanwezig voor degenen die daar gebruik van willen maken. Het OM selecteert alleen de lichtere zaken voor de justitiestraat. De zwaardere zaken, bijvoorbeeld dealers of mensen die vechten of wapens bij zich hebben, worden overgebracht naar een arrestantencomplex. Wij zien we dus vooral ‘normale’ feestgangers die een pil teveel bij zich hebben. Ze worden met een pendelbusje naar ons op het politiebureau gebracht. Na het gesprek worden ze weer teruggebracht naar het festival, ze mogen echter het terrein niet meer op”. Alleen tijdens Emporium is de justitiestraat bij het Festivalterrein zelf opgezet en werken de reclasseringswerkers met het gedempte gedreun van dancebeats op de achtergrond.

Training Bezit=Exit
Wat doet de reclassering voor de aangehouden bezoekers?  Sabine: “Het merendeel is first offenders  bij wie verder weinig tot geen problemen spelen. Wel zijn ze vaak onbekend met de precieze regels rondom drugsbezit.” Vanuit de verslavingszorg is voor deze doelgroep speciaal de training ‘Bezit=Exit’ ontwikkeld. “Wij vragen of ze daaraan mee willen doen. Daarnaast zijn we er ook om ze enigszins gerust te stellen en uit te leggen wat ze ongeveer kunnen verwachten. Ze worden ook niet behandeld als criminelen of zo.”

Vaak loopt zo'n boete al snel in de honderden euro's

Beperken van justitiële gevolgen
Het OM legt de training vaak op in combinatie met een voorwaardelijk sepot, zodat de justitiële gevolgen (strafblad) zo beperkt mogelijk blijven voor aangehouden feestgangers. “Dat heeft zeker ook meegespeeld bij het ontwikkelen en aanbieden van deze training, want een onbezonnen of ondoordachte  actie kan zomaar ingrijpende gevolgen hebben voor de toekomst van deze veelal nog jonge doelgroep”, vertelt Evelyn.
Wanneer het OM de hoeveelheid aangetroffen drugs toch te hoog vindt voor een voorwaardelijk sepot, legt het OM  de training vaak op in combinatie met een boete, die afhangt van de hoeveelheid drugs die een bezoeker op zak had. “Vaak loopt dat al snel in de honderden euro’s.” vertelt Sabine. “Wanneer mensen mee willen werken aan de training valt de boete lager uit.”

"Met die informatie kunnen ze de volgende keer een beter besluit nemen"
Trainers van de verslavingszorg geven een week na het feest de training ‘Bezit =Exit’ op een locatie in regio Oost. “Daar zitten dus mensen uit het hele land. Van de trainer hoor ik terug dat de meesten best enthousiast zijn over de training. Daarin krijgen ze meer informatie over wet- en regelgeving en wat de justitiële gevolgen kunnen zijn van het bezit van harddrugs. Daarnaast leren ze over de schadelijke effecten van drugs op lichaam en geest een wat de invloed kan zijn van peer pressure, ofwel de invloed van een groep vrienden. Met die informatie kunnen ze een volgende keer een beter besluit nemen.

Hoe vroeger je ingrijpt, hoe beter

Eerlijke voorlichting kan ellende in de toekomst voorkomen
Dat het geen kwaad kan om informatie te geven blijkt uit de voorbeelden die de dames gegeven. Sabine: “Zo hadden we een jongen die in een groep zat waar de taken strak verdeeld waren. De een regelde de kaartjes, de ander het vervoer, en hij regelde de drugs. Om het risico te spreiden had hij alle pillen bij zich, de eventuele boete zouden ze met z’n allen betalen. Niet handig, want nu had hij officieel gezien een dealerhoeveelheid bij zich, wat justitieel veel zwaardere gevolgen heeft”.  
Daarnaast geldt volgens Evelyn: “Hoe vroeger je ingrijpt hoe beter. Want verslaafden zijn vaak ooit begonnen met recreatief gebruik en dachten dat het allemaal wel meeviel voordat ze langzaam afgleden. Dus het is vanuit dat oogpunt ook goed dat degenen die aangehouden zijn eerlijk voorgelicht worden over drugsgebruik. Wie weet wat voor ellende in de toekomst daarmee voorkomen wordt.”

Wel wennen aan de cliëntèle
Voor de reclassering is het publiek van de festivals ook wel wat anders dan ze normaal gesproken gewend zijn. Sabine: “Veel van degenen die we spreken zijn al onder invloed van het een of ander. Maar ze zijn eigenlijk altijd wel in staat om een goed gesprek te voeren. Soms vervelen ze zich ook wat terwijl ze wachten op de afdoening of het onderzoek op wat bij hen in beslag is genomen in het lab en komen ze een praatje met ons maken.”

Geplaatst op 27 augustus 2019