Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie

Een klacht indienen bij Reclassering Nederland

Heeft u een klacht over een medewerker of over de gang van zaken bij Reclassering Nederland? Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Hoe werkt het?

  • Reclassering Nederland gaat uw klacht met aandacht behandelen.
  • U moet ons binnen 3 maanden na de gebeurtenis laten weten dat u een klacht heeft. Dit kunt u laten weten aan uw contactpersoon.
  • Het is belangrijk dat u uw klacht eerst bespreekt met uw contactpersoon en zijn of haar leidinggevende.
  • De spelregels kunt u lezen in de interne klachtenprocedure Reclassering Nederland.

Klacht niet opgelost? Dan volgt de tweede stap

Wij hopen dat we uw klacht kunnen oplossen na dit gesprek. Als dat niet lukt, kunt u een volgende stap zetten. U kunt dan uw klacht indienen bij de onafhankelijke ‘externe klachtencommissie reclassering’.